Back to achive

UKRAINIAN CULTURAL STUDIES. №1(8) 2021

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2021.1(8)

Theoretical Cultural Studies  

 Bratus I. V.

Gritsenko V.S. 

Napadysta V. G.

Levcheniuk Y. V.

Turenko V. E., Yarmolitska N. V.

 Shynkarenko O. V.

Applied Cultural Studies  

Butsykina Y. O. 

Verbivska H.O. 

Zhyvohliadova I. V.

Korobko M. I. 

Maslikova I. I.

Pavlova O. Y.

Rykhlitska O. D., Kosyk O. I.

Tormakhova A. M.

Academic essays, reviews, analytical research

 

Bobrovnyk T. D. 

Liashchenko D. K.

Pavlova O. Y.

Radyk K. R.

Remizovskyi A. O. 

[UKRAINIAN CULTURAL STUDIES №1(8) 2021 - Full Text] - PDF