ISSN: 2616-9975 (online)

         ISSN: 2616-9967 (print)

         DOI 10.17721/UCS

         CrossRef
 

Збірник наукових праць "УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ" - рецензоване наукове видання відкритого доступу, яке відображає найбільш вагомі результати фундаментальних та прикладних досліджень у галузі культурології, що мають важливе теоретичне або практичне значення для розвитку українського суспільства, української та світової культури. 

Збірник входить до Переліку наукових фахових видань з культурології (категорія "В") - наказ № 894 від 10.10.2022

Індексується в міжнародних наукометричних базах даних: Index Copernicus International (ICI)Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar.

Рік заснування збірника: 2017.

Програмні цілі та тематична спрямованість збірника: розвиток культурологічного знання в Україні; висвітлення актуальних проблем сучасної культурології; популяризація культурологічної проблематики; залучення молодих науковців до сучасного культурологічного дискурсу; публікація результатів досліджень науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших ВУЗів у галузі культурології. 

 

Міжнародна ліцензія Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Шановні автори та читачі! Від 2023 року наш журнал «переїхав» на платформу OJS! Ця сторінка залишається як актуальний архів випусків журналу. Для публікації в журналі «Українські культурологічні студії» необхідно зайти на сторінку (https://ucs.knu.ua/) і зареєструватися як автор.