ISSN: 2616-9975 (online)

         ISSN: 2616-9967 (print)

         DOI 10.17721/UCS

         CrossRef
 

Збірник наукових праць "УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ" - рецензоване наукове видання відкритого доступу, яке відображає найбільш вагомі результати фундаментальних та прикладних досліджень у галузі культурології, що мають важливе теоретичне або практичне значення для розвитку українського суспільства, української та світової культури. 

Збірник входить до Переліку наукових фахових видань з культурології (категорія "В") - наказ № 894 від 10.10.2022

Індексується в міжнародних наукометричних базах даних: Index Copernicus International (ICI)Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar.

Рік заснування збірника: 2017.

Програмні цілі та тематична спрямованість збірника: розвиток культурологічного знання в Україні; висвітлення актуальних проблем сучасної культурології; популяризація культурологічної проблематики; залучення молодих науковців до сучасного культурологічного дискурсу; публікація результатів досліджень науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших ВУЗів у галузі культурології. 

 

Міжнародна ліцензія Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Це старий сайт, останній номер, який тут викладений - №2(11) 2022. Всі нові номери шукайте на нашому новому сайті https://ucs.knu.ua/.