Текст наукового повідомлення - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.2(3).18

А. М. Тормахова, канд. філос. наук, асист.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
"СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ МЕДІА / ЗМІ"

Текст наукового повідомлення - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.2(3).17

С. П. Стоян, д-р філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПРИВАТНИЙ МУЗЕЙ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА КОРСАКІВ:

ПРАКТИКА КУЛЬТУРНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Текст рецензії - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.2(3).15

М. М. Бровко, д-р філос. наук, проф.
Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського
вул. Городецького,1/3, м. Київ, 01001, Україна
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

РЕЦЕНЗІЯ
НА КУРС ЛЕКЦІЙ "ВІЗУАЛЬНІ ПРАКТИКИ ТА КОМУНІКАЦІЯ"

(автори-розробники: Павлова О. Ю. ‒ д-р філос. наук, проф. кафедри етики, естетики та культурології КНУ імені Тараса Шевченка та Тормахова А. М. – канд. філос. наук, асист. кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

Текст рецензії - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.2(3).16

К. І. Карпенко, д-р філос. наук, проф.
Харківський національний медичний університет
пр. Науки, 4, Харків, 61000, Україна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Фесенко Г. Г. Морфологія міських ландшафтів: культурфілософські інтерпретації. – Харків: ТОВ "ДІСА ПЛЮС", 2018. – 282 с.

Текст статті - PDF

УДК 130.2:82-+343:11.852:130.123:070.1(054)

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.2(3).07

О. П. Поліщук, д-р філос. наук, проф.
Житомирський державний університет імені Івана Франка
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008, Україна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ТОПОС, ЕТОС ТА ЕСТЕЗИС НАЦІОНАЛ-ДЕРЖАВНОГО МІФУ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

У статті порушено питання про необхідність у сучасних умовах буття соціуму більш глибоко дослідити феномен націонал-державного міфу. Здійснено аналіз специфіки націонал-державного міфу не тільки як різновиду політичного міфу, а насамперед соціально-культурного явища. Серед новітніх міфів, які суттєво впливають на ціннісні орієнтації та стандарти життя конкретної спільноти, як стверджуємо, особливе місце посідає націонал-державний міф. Такий міф покликаний сформувати громадську думку про специфіку держави як репрезентанта та захисника інтересів чільної нації, а також її культурних особливостей. Набуває популярності він, передусім, у кризових умовах соціальних процесів у країні та її зносинах із іншими країнами, народами. А продукується він в інтересах насамперед тих соціальних прошарків, які займають головні позиції в управлінні державою та не є обов’язково представниками чільної нації у ній. Основне джерело його просування –  вплив масових комунікацій на суспільну свідомість при символічному виробництві. Етос націонал-державного міфу спрямований на формування гордості за свою націю та її культуру, патріотизму в широкого загалу громадян країни через звернення до історичних подій, особливих досягнень нації тощо. Просування й популяризацію в суспільстві та його масовій культурі забезпечують, крім того, й естетичні чи художні моменти при поширенні такого соціального продукту при символічному обміні.
Ключові слова:
міф, націонал-державний міф, етос міфу, естезис міфу, символічне виробництво, символічний обмін, масові комунікації, масова культура.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Барт Р. Миф сегодня / Р. Барт // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, 1994. – С. 72‒130.
2. Бондарь О.П. Мифотехнологии в практике социальных коммуникаций / О.П. Бондарь // Пресс-служба. – 2008. – № 6. – С. 34‒38.
3. Воронова Н.И. Неомиф в духовной культуре современной России: этнонациональный аспект: дис. …канд. филос. наук: специальности 24.00.01 – теория и история культуры / Н. И. Воронова; Российский госпедун-т имени А.И. Герцена. – СПб., 2007. – 270 с.
4. Дубицкая В.П. Телевидение. Мифотехнологии в электронных средствах массовой информации / В.П. Дубицкая; Ин-т социологии РАН. – М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1998. – 144 с.
5. Кассирер Э. Техника современных мифов / Э. Кассирер // Вестник Московского университета. Сер. 7: Философия. – 1990. – № 2. – С. 59‒60.
6. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практики исследований / М. М. Назаров / Ин-т социологии РАН. – 2 изд., испр. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 240 c.
7. Поліщук О. Етос та естезис neomythos в сучасному інформаційному просторі (до проблеми змісту естетичної інформації) / О. Поліщук // Мандрівець. – 2015. – № 6. – С. 59‒62.
8. Поліщук О. "Сцілла і Харібда" сучасної художньої культури України, або Феномен естезису та естезі / О. Поліщук // Мандрівець. – 2016. – № 3. – С. 34‒38.
9. Тімоті Снайдер. Фашизм повертається в країну, яку колись зруйнував. [Електр. ресурс] / Тімоті Снайдер – П’ятниця, 23 травня 2014, 11613. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/columns/2014/05/23/142887/
10. Polishchuk O. Mythopoesis i mitologizacja jako fenomeny współczesnej kultury / O. Polishchuk // Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej. – Zielona Góra, 2015. – S. 33‒42.
11. Sapeńko R. Estetyka – mit – neomit / R. Sapeńko // Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej. – Zielona Góra, 2015. – S.55-70.

Поліщук О.П., 2018