Текст статті - PDF

УДК 008:7.097

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.2(3).13

М. І. Коробко, канд. філос. наук, старший викладач,

Національна академія СБУ, вул. М. Максимовича, 22, м. Київ, 03022, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ РОЛІ ТЕЛЕСЕРІАЛІВ: РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОНТЕНТ,

ЗАСІБ ПРОПАГАНДИ ЧИ НОВИЙ МІФ

У статті дається загальний огляд проблеми телесеріалів як явища масової культури. Метою статті є спроба переосмислення ролі телесеріалів у сучасному соціокультурному просторі, визначення їхньої ролі для людства загалом та означення шляхів подальших наукових досліджень у цій сфері. Під масовою культурою ми розуміємо дуже широкий спектр феноменів та явищ, які оточують людину кожного дня, особливо це стосується сфери людського дозвілля. Є різні форми дозвілля: прогулянки, читання, перегляд серіалів тощо. Сьогодні ми можемо говорити про телесеріали як про культурне явище, що не може залишатися поза увагою академічних кіл, адже ті чи інші телешоу дивиться переважна більшість людей, у яких є телевізор чи підключення до мережі Інтернет, по всьому світу. На сьогодні цей жанр телепродукту виконує не тільки розважальну функцію, але і виховну, інформаційну, функцію пропаганди тощо. Серіали – це нескінченне джерело для досліджень вчених гуманітарної сфери.

Ключові слова: комунікація, масова культура, медіа, міф, пропаганда, серіал, телебачення, телешоу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Ванюшина О. Серіал як феномен масової культури /О. Ванюшина // Вісник Київського національного торговельноекономічного університету. ‒ 2009. ‒ № 3. ‒ С. 101‒112.
2. Воробец Л. В. Массовая культура как объект аксиологического исследования / Л. В. Воробец // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2013. ‒ №4 (30): в 3-х ч. ‒ Ч. І. – С. 49‒52.

3. Гулевський С. Соціокультурна зумовленість репрезентації жіночості та мужності у телесеріалах / С. Гулевський // Проблеми гуманітарних наук. Філософія. ‒ 2015. ‒ Вип. 35. ‒ С. 155‒165.
4. Леонов Н. С. Роль информации в жизни человечества. [Електронний
ресурс] / Н. С. Леонов – 2001. – Режим доступу: https://pravoslavie.ru/28487.html (дата звернення 07.09.2018). – Назва з екрана.
5. Почепцов Г. Как телесериалы превращают виртуальность в реальность [Електронний ресурс] / Г. Почепцов // Хвиля. – 2017. – Режим доступу: http://hvylya.net/analytics/society/georgiy-pocheptsov-kak-teleserialyi-prevrashhayutvirtualnost-v-realnost.html (дата звернення 07.09.2018). – Назва з екрана.
6. Почепцов Г. Телесериалы как медиакоммуникации [Електронний ресурс] / Г. Почепцов // MediaSapiens. – 2014. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/manipulation/teleserialy_kak_mediakommunikatsii/ (дата звернення 07.09.2018). – Назва з екрана.
7. Рапопорт Е. Логика сериала / Е. Рапопорт // Логос №3 (93). ‒ М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. ‒ С. 21‒37.
8. Русаков С. С. Нові тенденції молодіжної культури в контексті розвитку креативної індустрії / С. С. Русаков // Гілея: науковий вісник. ‒ 2016. ‒ Вип. 110. ‒ С. 276‒280.
9. Сабадаш Ю. С. Дозвілля у масовій культурі сучасного світу (на прикладі творів Умберто Еко) / Ю. С. Сабадаш // Вісник НАКККіМ. – 2’2013. – С. 42‒45.
10. Собуцький М. Серіальна продукція: питання референції / М. Собуцький // Магістеріум. Вип. 68, Культурологія / Національний університет "КиєвоМогилянська академія". ‒ К.: ВПЦ НаУКМА, 2017. ‒ С. 32‒35.
11. Фюрст М. Філософія / М. Фюрст, Ю. Тринкс / Пер. з нім. Вахтанга Кебуладзе. ‒ К.: ДУХ I ЛIТЕРА, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2018. ‒ 544 с.
12. Хитров А. Сериалы ‒ это ключевая форма современной культуры [Електронний ресурс] / А. Хитров // ПостНаука. – 2015. ‒ Режим доступу: https://postnauka.ru/talks/43769 (дата звернення 07.09.2018). – Назва з екрана.
13. Эко У. От Интернета к Гуттенбергу: текст и гипертекст. [Електронний ресурс] / У. Эко – 1998. ‒ Режим доступу: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Int_Gutten.php (дата звернення 07.09.2018). – Назва з екрана.
14. Martin Scorsese: ‘Cinema is gone’ [Electronic resource] / Martin Scorsese // Associated Press. – 2016. – Retrieved from: https://apnews.com/931d13ebfb6245e0b00169d7447208d2/martinscorsese-cinema-gone1 (дата звернення 07.09.2018). – Назва з екрана.

Коробко М.І. 2018