Текст статті - PDF

УДК 177.61

В. Е. Туренко, канд. філос. наук, м. н. с. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЛЮБОВ У КООРДИНАТАХ БАЖАННЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ:

ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД

У статті на основі теоретичних напрацювань сучасних зарубіжних філософів здійснюється висвітлення любовного дискурсу в координатах бажання та задоволення. Автор доводить, що любовне бажання має не лише суто тілесне забарвлення; воно включає в себе окрім сексуального аспекту і суто духовний та душевний аспекти (піклування, відповідальність, турбота, підтримка, прощення тощо). Обґрунтовується думка, що задоволення в любові теж багатогранне, воно не стосується лише суто фізіологічних, інстинктивних потреб людської природи. Спираючись на думки західних дослідників, можна говорити про велике значення феномена задоволення в дискурсі любові, адже він також пов’язаний з такими аспектами, як подолання нестачі, звільнення від тиску (репресії), особистісно значиме самоздійснення та самоствердження.

Ключові слова: бажання, задоволення, любов, дискурс любові, потяг, предмет любові.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антоний (Блум), митрополит. Таинство Любви. Беседа о христианском браке / Митрополит Антоний (Блум) // Свет Любви Господней. – М.:  Изд-во  Православного  братства  св.  апостола  Иоанна  Богослова, 2009. – 169 с..

2. Апресян Р. Г. Удовольствие / Р. Г. Апресян // Этика: Энциклопе- дический  словарь  /  Под  ред.  Р. Г. Апресяна  и  А. А. Гусейнова.  ‒ М.:Гардарики, 2001. – С. 501‒503.

3. Барт  Р.  Фрагменты  речи  влюбленного  (неизданные  страницы) [Електронний  ресурс]  /  Р. Барт.  ‒  Режим  доступу:magazines.russ.ru/nlo/2011/112/ba2.html

4. Батай Ж. Катехизис Диануса // Ж. Батай. Трактаты о любви. – М.:ИФ РАН, 1994. – С. 158‒172.

5. Гадамер Г.-Г. Искусство и подражание // Г.-Г. Гадамер. Актуаль- ность прекрасного. – М.: Искусство, 1991. – С. 228‒241.

6. Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь: в 2 т. / И. Х. Дворецкий. – М.: ГИИНС, 1958. – Т.2. – 1043 с.
7. Евдокимов П. Н. Таинство любви: тайна супружества в свете православного Предания / П. Н. Евдокимов. – М.: Лепта- Пресс, 2008. – 336 с.
8. Золотухина-Аболина Е. В. Повседневность: философские загадки / Е. В. Золотухина-Аболина. – К.: Ника-центр, 2006. – 256 с.
9. Садыкова А. Г. Любовь как естественное чудо / А. Г. Садыкова // Лукьянов А. В. Идея метакритики "чистой" любви (философское введение в проблему соотношения диалектики и метафизики). – Уфа: Издательство Башкирского университета, 2011. – С. 113‒116.
10. Яннарас Х. Вера Церкви. – М.: Центр по изучению религий, 1992. – 230 с.
11. Baudrillard J. De la seduction. – Paris: Editions Galilee, 1979. – 180 p

Туренко В.Е., 2018