Текст статті - PDF

УДК 177.61

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.2(3).10

В. Е. Туренко, канд. філос. наук, м. н. с.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЛЮБОВ У КООРДИНАТАХ БАЖАННЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ:

ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД

У статті на основі теоретичних напрацювань сучасних зарубіжних філософів здійснюється висвітлення любовного дискурсу в координатах бажання та задоволення. Автор доводить, що любовне бажання має не лише суто тілесне забарвлення; воно включає в себе окрім сексуального аспекту і суто духовний та душевний аспекти (піклування, відповідальність, турбота, підтримка, прощення тощо). Обґрунтовується думка, що задоволення в любові теж багатогранне, воно не стосується лише суто фізіологічних, інстинктивних потреб людської природи. Спираючись на думки західних дослідників, можна говорити про велике значення феномена задоволення в дискурсі любові, адже він також пов’язаний з такими аспектами, як подолання нестачі, звільнення від тиску (репресії), особистісно значиме самоздійснення та самоствердження.

Ключові слова: бажання, задоволення, любов, дискурс любові, потяг, предмет любові.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антоний (Блум), митрополит. Таинство Любви. Беседа о христианском браке / Митрополит Антоний (Блум) // Свет Любви Господней. – М.:  Изд-во  Православного  братства  св.  апостола  Иоанна  Богослова, 2009. – 169 с..

2. Апресян Р. Г. Удовольствие / Р. Г. Апресян // Этика: Энциклопе- дический  словарь  /  Под  ред.  Р. Г. Апресяна  и  А. А. Гусейнова.  ‒ М.:Гардарики, 2001. – С. 501‒503.

3. Барт  Р.  Фрагменты  речи  влюбленного  (неизданные  страницы) [Електронний  ресурс]  /  Р. Барт.  ‒  Режим  доступу:magazines.russ.ru/nlo/2011/112/ba2.html

4. Батай Ж. Катехизис Диануса // Ж. Батай. Трактаты о любви. – М.:ИФ РАН, 1994. – С. 158‒172.

5. Гадамер Г.-Г. Искусство и подражание // Г.-Г. Гадамер. Актуаль- ность прекрасного. – М.: Искусство, 1991. – С. 228‒241.

6. Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь: в 2 т. / И. Х. Дворецкий. – М.: ГИИНС, 1958. – Т.2. – 1043 с.
7. Евдокимов П. Н. Таинство любви: тайна супружества в свете православного Предания / П. Н. Евдокимов. – М.: Лепта- Пресс, 2008. – 336 с.
8. Золотухина-Аболина Е. В. Повседневность: философские загадки / Е. В. Золотухина-Аболина. – К.: Ника-центр, 2006. – 256 с.
9. Садыкова А. Г. Любовь как естественное чудо / А. Г. Садыкова // Лукьянов А. В. Идея метакритики "чистой" любви (философское введение в проблему соотношения диалектики и метафизики). – Уфа: Издательство Башкирского университета, 2011. – С. 113‒116.
10. Яннарас Х. Вера Церкви. – М.: Центр по изучению религий, 1992. – 230 с.
11. Baudrillard J. De la seduction. – Paris: Editions Galilee, 1979. – 180 p

Туренко В.Е., 2018