Текст статті - PDF

УДК 82-1/-9 / 82.0 / 18 

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.2(3).04

Б. Е. Носенок, аспірантка 1 курсу, філософський факультет,
спеціальність "Культурологія",
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

"ЗАХІДНЕ ЛЯО" НЕСТОРА ПІЛЯВСЬКОГО: МІФОЛОГІЯ ТА ОБРАЗНІСТЬ ПРОСТОРУ

Ця стаття є спробою препарування образу. Але цього разу образ розпадається не на сюжет та композицію, а на час і простір. Неодноразово зазначалося (особливо ж це стосується літературно-критичних розвідок), що образ (у даному випадку образ художній) вибудовує власну часо-просторову сітку координат, а тому час та простір тут можуть сміливо порушувати закони фізики. Явною є також мета порівняння методів та прийомів поезії й прози, схоплення специфіки вираження часу й простору у віршах та романістиці. Ця мета реалізується через звернення до творчості Нестора Пілявського та його книги "Західне Ляо", що демонструє одночасно явище, яке можна назвати міфологізацією простору, а також є поєднанням поетичних компонентів та прозових оповідань. Крім того, ця ж тема розкривається й у роздумах останнього великого французького романіста – Марселя Пруста, який наголошує на різниці у світовідображенні, що здійснюється поетом чи романістом відповідно. Часо-просторова проблематика стирає межі між уявним лінійним поділом на минуле, теперішнє та майбутнє. Можна побачити, що творчість руйнує цей поділ, деструкція якого особливо чітко розкривається у сучасних декадансних рухах. Сам Нестор Пілявський недарма характеризує себе як декадента. Але вся сучасність, що обертається руйнуванням звичних норм життя, часто малюється порожнечею уяви не чим іншим, як новим, циклічно поверненим, декадансом.
Ключові слова:
образ, час, просторовість, міфологія простору, декаданс, поезія, проза.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Агамбен Дж. Что современно? / Дж. Агамбен / Пер. с итал. диакона Августина Соколовски. – К.: Дух і Літера, 2012. – 78 с.
2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / Р. Барт / Пер. с франц. Г. К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989. – 614 с.
3. Башляр Г. Грезы о воздухе. Опыт о воображении движения / Г.Башляр / Пер. с франц. Б. Скуратова. – М.: Издательство гуманитарной литературы (Французская философия ХХ века), 1999. – 164 с.
4. Башляр Г. Земля и грезы воли / Г. Башляр / Пер. с франц. Б. Скуратова. – М.: Издательство гуманитарной литературы (Французская философия ХХ века), 2000. – 383 с.
5. Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства / Г. Башляр / Пер. с франц. Н. Кисловой, Г. Волковой, М. Михеева. – М.: "Российская политическая энциклопедия", (РОССПЭН) , 2004. – 374 с.
6. Бланшо М. Пространство литературы / М. Бланшо / Пер. с франц. В. Большакова, Б. Дубина, С. Зенкина, Д. Кротовой, Ст. Офертас, Б. Скуратова. – М.: Логос, 2002. – 288 с.
7. Евстропов М. Н. Опыты приближения к "иному": Батай, Левинас, Бланшо / М. Н. Евстропов. – Томск: Изд-во Томского университета, 2012. – 346 с.
8. Женетт Ж. Фигуры: В 2-х томах. Том 1–2. / Ж. Женетт. – М.: Издво им. Сабашниковых, 1998. – 944 с.
9. КВИР о "Западном Ляо". [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pustoshit.livejournal.com/225714.html.
10. Моруа А. В поисках Марселя Пруста: Биография / А. Моруа / Пер. с фр. Л. Ефимова. – СПб.: Лимбус Пресс, 2000. – 384 с.
11. Пилявский Н. Западное Ляо / Н. Пилявский. – М.: Опустошитель, 2016. – 240 с. – "Серия "Микро" (#24).
12. (Пост)феноменология: новая феноменология во Франции и за ее пределами / Сост. С. Шолохова, А. Ямпольская. – М.: Академический проект, 2014. – 288 с.
13. Пруст М. Обретенное время. [Електронний ресурс] / М. Пруст – Режим доступу: http://librebook.ru/obretennoe_vremia/vol1/.
14. Пруст М. Против Сент-Бева: статьи и эссе [Електронний ресурс] / М. Пруст / Пер. с франц. Т. В. Чугуновой. – Режим доступу: http://www.litmir.me/br/?b=136325&p=37#section_23.
15. Савельев К. Н. Новые подходы в осмыслении понятия "декаданс" [Електронний ресурс] / К. Н.Савельев . – Режим доступe: https://cyberleninka.ru/article/v/novye-podhody-v-osmyslenii-ponyatiya-dekadans.

Носенок Б.Е., 2018.