Текст статті - PDF

УДК 72.01+001.18

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.2(3).06

О. Ю. Павлова, д-р філос. наук, проф.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СЕМАНТИЧНИЙ ЗСУВ СЛУЖБОВОЇ АРХІТЕКТУРИ

У статті здійснюється аналіз способу сигніфікації службової архітектури. Визначається відмінність службової архітектури від символічної на засадах гегелівського підходу. Даний зсув породжує не лише інший спосіб організації означників, але виникнення принципово іншого способу співвідношення з означуваним, що власне і формує відмічений семантичний зсув. Застосування стратегій семантичного аналізу до матеріалу естетики Г. Гегеля дозволяє не лише розширити горизонти самої прикладної семантики, але й зрозуміти закономірності формування художньої культури та естетичного процесу в цілому.
Ключові слова:
службова архітектура, символічна архітектура, семантика, семантичний зсув, Г. Гегель.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Гегель Г. Лекции по эстетике. Т. 3. Система отдельных искусств. [Електронний ресурс] / Г. Гегель. – Режим доступу: http://esthetiks.ru/gegellektsii-po-estetike/tom-tretiy-sistema-otdelnyih-iskusstv.html

2. Маркс К. Экономические рукописи 1857‒1861 гг. / К. Маркс; изд. 2-е, испр. и доп. ‒ М.: Политиздат, 1980. Часть 1. – 584 с.
3. Пещерные люди 21-го века ‒ 30 миллионов китайцев живут в пещерах [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.newsps.ru/zhizn/peshherny-elyudi-21-go-veka-30-millionov-kitajtsev-zhivut-v-peshherah.html
4. Хайдеггер М. Исток художественного творения. [Електронний ресурс] / М. Хайдеггер – Режим доступу: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Heidegg/Ist_02.php
5. Jarzobek, Mark. Were house in primitive culture actually primitive? Retrieved from https://postnauka.ru/video/70405
6. Lash, Scott; Picon, Antoine. Agency in Architecture: Reframing Criticality / L. Scott, A. Picon //Theory and Practice. – 2009. – Spring. – P. 7‒19.
7. Lash, Scott; Urry, John. Economies of Signs and Space. ‒ London: The Cromwell Press Ltd, 1994. ‒ 360 p.

Павлова О.Ю., 2018.