Текст статті - PDF

УДК 130:2

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.2(3).02

Н. І. Ковальова, канд. філос. наук, доц.
Одеський національний політехнічний університет,
пр. Шевченка, 1, м. Одеса, 65000, Україна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

В. Л. Левченко, канд. филос. наук, доц.
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65026, Україна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СФЕРА ЕСТЕТИЧНОГО У ФІЛОСОФСЬКИХ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕФЛЕКСІЯХ ХХ СТОРІЧЧЯ

Статтю присвячено розгляду співвідношення естетичного та філософського в інтелектуальних рефлексіях ХХ ст. Матеріалом для дослідження стали праці таких характерних фігур модерну та постмодерну, як В. Беньямін та Ж.-Ф. Ліотар. Завданням роботи є аналіз модерністського та постмодерністського дискурсів і виявлення їх перетинань та взаємозіткнень.
Ключові слова: модерн, текст, мова, постмодерн, знання, естетика

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Арендт Х. Вальтер Беньямин / Х. Арендт // Арендт Х. Люди в темные времена. – М.: МШПИ, 2002. – http://www.krotov.info/lib_sec/01_a/are/ndt_01.htm
2. Беньямин В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе / В. Беньямин. – СПб.: Симпозиум, 2004. – 480 с.
3. Беньямин В. Озарения / В. Беньямин. – М.: Мартис, 2000. – 376 с.
4. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные ссе / В. Беньямин. – М.: Медиум, 1996. – 242 с.
5. Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы / В. Беньямин. – М.: Аграф, 2002. – 288 с.
6. Вельш В. Наш постмодерний модерн / В. Вельш. – К., Альтерпрес, 2004. – 327 с.
7. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф. Лиотар. – М., СПб., Алетейя, 1998. – 160 c.
8. Музиль Р. Человек без свойств / Р. Музиль. ‒ Т. 1. ‒ М.: Художественная литература, 1984. ‒ 752 c.
9. Эко У. Имя розы / У. Эко. – М., Книжная палата, 1989. – 497 с.
10. Fuld W. Walter Benjamin / W. Fuld. – München / Wien: Hanser Verlag, 1979. ‒ 333

Ковальова Н.І., Левченко В.Л., 2018.