Назад до випуску

Текст статті - PDF

УДК 122/129: 130.3

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.1(4).01

А. Ю. Морозов, д-р філос. наук, доц.

Київський національний торговельно-економічний університет,

вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

СУТНІСТЬ ЛЮДИНИ І "НЕ-СВІТОВЕ": ЕТИЧНІ І МЕТАФІЗИЧНІ РАКУРСИ

У статті показано, що усунення метафізичних понять "сутність", "природа", "трансцендентне" унеможливлює розведення в моральному бутті людини полюсів "сущого" і "належного", а відтак унеможливлює й саму етику. Позитивістський (антиметафізичний) підхід в "науках про дух" руйнує традицію природного права, підриває теоретичні основи демократії та європейського універсалізму. Обґрунтувати останні здатний лише метафізичний апріорізм. Зазначається, що основою розкриття сутності людського є причетність до "не-світового" (Г. Гегель). У досвіді не-світового відбувається трансцендування повсякденного модусу буття, піднесення природного існування на рівень надприродного. Не-світове постає в двох варіантах: "сильний" варіант не-світового є священна таємниця божественного, а "слабкий" – романтизований простір чарівної казки. Чарівне виступає субститутом священного в постпросвітницьку еру і виконує терапевтичну і профілактичну функції в лікуванні "моральних хвороб" нашого часу: цинічного розуму, індивідуалізму, релятивізму, культу споживання тощо. Відзначається, що відсутність не-світового як метацінності в культурному горизонті сучасної секулярної людини неминуче призводить до розлюднення, себто падіння природного (посутнісно людського) модусу екзистенції на рівень протиприродного.

Ключові слова: метафізика, універсальні цінності, сутність, не-світове, повсякденність, священне, чарівне, цинічний розум, автентичність, розлюднення.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Августин Аврелій. Сповідь / Аврелій Августин. – К.: Основи, 1997. ‒ 310 с.

2. Бодрийяр Ж. Общество потребления / Ж. Бодрийяр. – М.: Республика, 2000. – 269 с.

3. Вітгенштайн Л. Tractatus Logico-Philosophicus / Вітгенштайн Л. [пер. Євгена Поповича]. – К.: Основи, 1995. – 210 с.

4. Вышеславцев Б. Сердце в христианской и индийской мистике / Б. Вышеславцев // Вопросы философии. – 1990. ‒ № 4. ‒ С. 25-41

5. Гегель Г. Лекции по философии религии // Гегель Г. Философия религии в 2-х т. ‒ Т. 1. / Отв. ред. А. В. Гулыга, пер. с нем. М. И. Левиной. – Ч. 1. – М.: Мысль, 1975. – 532 с.

6. Гегель Г. Энциклопедия философских наук / Г. Гегель. – Т. 1. Наука логики. – М.: Мысль, 1974. – 458 с.

7. Гофман Э. Т. А. Сказки / Э. Т. Гофман– М.: Худ. лит., 1991. ‒ 380 с.

8. Декларация независимости. Конгресс, 4 июля 1776 г. // Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательство / Под. ред. О. А. Жидкова, сост. В. И. Лафитский. – М.: Прогресс, 1993. ‒ С. 25-28

9. Достоевский Ф. Бесы / Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 15-ти томах. ‒ Том 7. ‒ Л.: Наука, 1990. ‒ 516 c.

10. Кузмин М. Форель разбивает лед. Восьмой удар // М. Кузмин. Стихи и проза. – М.: Современник, 1989. – 431 с.

11. Пристланд Д. Красный флаг: история коммунизма / Д. Пристланд [пер. с англ.] – М.: Эксмо. ‒ 2010. ‒ 976 с.

12. Слотердайк П. Критика цинічного розуму / П. Слотердайк – К.: Тандем, 2000. – 350 с.

13. Тейлор Ч. Етика автентичності / Ч. Тейлор. ‒ К.: Дух і Літера, 2002. – 128 с.

14. Толкиен Дж. О волшебных сказках // Дж. Р. Толкиен. Волшебные сказки. – Хабаровск: Изд-во "Амур",, 1992. – 213 с.

15. Толкін Дж. Р. Володар перснів. [Електронний ресурс] / Дж. Р. Толкиен. ‒ Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4102

16. Уильямс Роуен, архиеп. Кентерберийский. Владимир Лосский: жизнь и учение / У. Роуен – К.: Дух і Літера. ‒ 2015. ‒ 320 с.

17. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл ‒ М.: Прогресс, 1990. – 368 с.

18. Фромм Э. Иметь или быть? / Э. Фромм – М.: Республика , 1991. ‒ 410 с.

19. Хайдеггер М. Вещь // М. Хайдеггер. Время и бытие. Статьи и выступления. – М.: Республика, 1993. – С. 316‒326.

20. Честертон Г. Ортодоксия. [Електронний ресурс] / Г. Честертон. ‒ Режим доступу: https://www.e-reading.club/book.php?book=63745

21. Chomsky Noam. The common good / .N. Chomsky – N.Y., Odonian Press. 2001. ‒ 184 p.

© А. Ю. Морозов, 2019