Назад до випуску

Текст статті - PDF

УДК 177.61

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.1(4).07

В. Е. Туренко, канд. філос. наук, м. н. с.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ПОЛЕМІЧНІСТЬ ТА АГОНАЛЬНІСТЬ ДИСКУРСУ ЛЮБОВІ: ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД

У статті концептуалізується ідея єдності любові та війни на основі міфологічного, культурологічного та філософського аспек-тів. Автор на основі ряду теоретичних та емпіричних аргументів висуває гіпотезу про те, що полемічний (войовничий) образ лучника зі стрілами Ерота (Амура) сягає своєї основи у близькосхідній (шумеро-аккадській, семітській) міфології, яка вбачала не протистав-лення любові та війни, а близьку спорідненість цих феноменів в образі Іштар (Інанни, Астарти). Культура любові через ідею завою-вання сердця Дами характеризується тим, що є культурним, емпіричним втіленням розуміння єдності дискурсу любові та дискурсу війни. Обґрунтовується думка про те, що філософський аспект розуміння даної проблематики пов'язаний з двома феноменами, а саме влади та дару. Відповідно, саме в межах дискурсу любові відбувається "за(-)хоплення", дія якого пояснюється тим, що, підкоривши предмет любові, суб’єкт сам йому і підкоряється. Водночас у контексті дару відбувається "агон", тобто змагання між люблячими стосовно обміну дарами та приємностями. Відтак стверджується, що дискурс любові є полемічним та агональним.

Ключові слова: любов, дискурс любові, війна, битва, "захоплення", куртуазна любов, дар, полемічність, агональність, Ерот. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Афанасьева В. К., Дьяконов И. М. Иштар // Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах / С. А. Токарев. – М.: Советская Энцикло- педия, 1991. – Т. 1 (А‒К). – С. 595.

2. Барт Р. Фрагменти мови закоханого / Р. Барт. – Львів: Незалеж- ний культурологічний журнал "Ї", 2006. – 283 с.

3.Брагинская Н.В. Откуда у Эрота крылья? / Н.В.Брагинская // Nymphon antron. Сборник статей в честь Азы Алибековны Тахо-Годи / Ответственный редактор А. И. Солопов. // Вопросы классической фило- логии. Московский государственный университет имени М. В. Ломоно- сова, Филологический факультет. ‒ Никея Москва, 2011. ‒ С. 53–94.

4. Дюби Ж. Куртуазная любовь и перемены в положении женщин во Франции XII в. / Ж. Дюби // Одиссей. Человек в истории. – М.: Наука, 1990. – С. 90‒96.

5. Иванова-Казас О. М. Мифологическая зоология / О. М. Иванова- Казас. – СПб: Филологический ф-т СПбГУ, 2004. – 264 с.

6. Малахов В. А. Погляд на любов / В. Малахов // Етика спілкуван- ня: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2006. – С. 362–369.

7. Ружмон Д. де. Искусство любить и искусство воевать / Д. де Ру- жмон / Коллеж социологии. – СПб.: Наука, 2004. – С. 267‒290.

8. Яровой А. В. От культуры войны к войне культур: социокультур- ные проекции агональности в европейской и евразийской культурах / А. В. Яровой. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 310 с.

9.Black J., Green A. Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia: An Illustrated Dictionary / J. Black, A. Green ‒ Austin and London, University of Texas Press, 1992. ‒ 192 p.

10. Chroust A.-H. The Influence of Zoroastrian Teachings on Plato, Aris- totle, and Greek Philosophy in General / A.-H. Chroust // New scholasticism. – Wash., 1980. – Vol. 54 – No 3. – рр. 342‒357.

11. Digby T. Love and War: How Militarism Shapes Sexuality and Romance / T. Digby. ‒ Columbia University Press, 2014. ‒ 240 p.

12.Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. ‒ Zürich und München: Artemis Verlag, 1986. ‒ III.1, Atherion ‒ Eros. XXX + 1086 p.

© В. Е. Туренко, 2019