Назад до архіву

УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ. №1 2017

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2017.1

Теоретична культурологія  
Бондаревська І. А. Межі мистецтва
Буцикіна Є. О. Теоретичне та методологічне обґрунтування культури дизайну
Бровко М. М. Культуротворчі виміри художнього образу
Герчанівська П. Е. Модель культурологічного дослідження в парадигмі теорії систем
Головей В. Ю. Культуротворчий потенціал сакрального досвіду: теоретико-методологічний аналіз
Живоглядова І. В. Ментальність як предмет міждисциплінарних досліджень: проблема визначення
Матицин О. І. Симфонічність категорій "піднесене" та "прекрасне" у візантійській богословсько-естетичній традиції: семантичний аспект
Носенок Б. Е. Декаданс-література: специфіка образності
Павлова О. Ю. До дефініції поняття "культурна індустрія": дескрипція симптомів та аналіз тенденцій
Рогожа М. М. Філософ у просторі і часі культури (хронотоп життєвчення). Частина І
Стоян С. П. Символізм візуального образу в філософських концепціях Е. Кассірера та С. Лангер: культурний контекст
Практична культурологія  
Маслікова І. І. Міжнародне співробітництво та соціальне партнерство як механізми забезпечення якості культурологічної освіти
Морозов А. Ю. Морально-релігійні мотиви у творчості Дж. Р. Толкієна: культурний контекст
Нападиста В. Г. Ідейні засади культурної ідентичності кримських татар: контексти формування
Оніщенко О. І. Евристичний потенціал діалогу (на матеріалі культуротворчого проекту У. Еко і Ж.-К. Кар'єра "Не сподівайтесь позбавитися книг!")
Пархоменко І. І. Поняття "культурні" та "креативні індустрії" в західноєвропейському науковому дискурсі та урядово-інституційних практиках Великобританії та Європейського Союзу
Петрова І. В. Особливості становлення й розвитку культурно-дозвіллєвих практик Давньої Греції
Рихліцька О. Д. Екологія культури: ландшафтний підхід
Русін Р. М. Тілесність як атрибутивна ознака скульптури (європейський контекст)
Тормахова А. М. Urban studies у контексті теорій візуальних практик


[УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ. №1 2017 - Повний текст] - PDF