Назад до випуску

Текст статті - PDF

Редакція «Українських культурологічних студій» просить вибачення у пана Г. Баядяна за помилку у імені: слід читати H. Bayadyan

 

УДК 394.014

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.2(5).12

Г. Баядян, канд. фіз.-мат. наук, лектор, кафедра комунікацій і нових медіа,
факультет журналістики і масових комунікацій,

Єреванський державний університет,

вул. Алек Манукян, 1, Єреван, 0025, Вірменія


РАБІЗ: НЕБАЖАНА ДИТИНА МІСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 1960-Х

У статті розглядаються ідеологічні, соціальні і культурні умови, які зробили можливим формування і розвиток "рабіза", форми міського музичного фольклору, в 1960-х роках. Рабіз описується як небажаний результат процесу соціалістичної модернізації. Він ус- падкував певні важливі аспекти від збережених форм дорадянської міської культури, але деякі з його ключових особливостей обумов-лені радянською культурною політикою 1930-х років і соціально-культурними тенденціями Радянської Вірменії 1960-х і 1970-х років. Рабіз був побічним ефектом індустріалізації і урбанізації 60-х років, а потім був радикально перетворений і деградував у процесі пострадянської деіндустріалізації.

Ключові слова: міський музичний фольклор, народна музика та її інституціоналізація, урбанізація, індустріалізація/деіндустріалізація, колоніаль-на спадщина, культурна політика.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Кадио Ж. Лаборатория империи: Россия/СССР, 1860‒1940 / Ж. Кадио. ‒ М.: Новое литературное обозрение, 2010. ‒ 336 с.

2. Martin T. Modernization or Neotraditionalism? Ascribed Nationalism and Soviet Primordialism / Terry Martin // Hoffman, D. L., Kotsonis,Y. Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices. – Houndmills: Macmillan Press, 2000. – P. 161‒182.

3. Nercessian A. National identity, cultural policy and the Soviet folk music in Armenia / Andy Nercessian // Soviet Music and Society Under Lenin and Stalin. – London: Routledge, 2004. – P. 148‒162.

4. Stites R. The ways of Russian popular music to 1953 / Richard Stites // Edmunds, N. (ed.). Soviet Music and Society Under Lenin and Stalin. – London: Routledge, 2004. – P. 19‒32.

© Г. Баядян 2019