Назад до випуску

Текст статті - PDF

УДК 130.2

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.2(5).16

І. І. Маслікова, канд. філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КУЛЬТУРНА ЦІННІСТЬ ТА ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СУСПІЛЬНОГО ПРОСТОРУ МІСЬКОЇ ПЛОЩІ: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

У статті досліджуються зміни в організації та функціонуванні суспільного простору в містах у контексті соціокультурної динаміки – від часів Античності до сьогодення. Виявляються соціокультурні особливості відкритого міського простору в античній Греції і Римі, ренесансній Італії, модерній Європі, США, Латинській Америці, Україні. Аналізується досвід функціонування та управління суспільним простором на конкретних прикладах всесвітньо відомих міських площ. Розглядаються трансформації церемоніальних, релігій- них, рекреаційних, економічних, політичних, естетичних та моральних функцій відкритого суспільного простору. Наголошується на культурній цінності сучасної площі, яка виявляється в архітектурних формах, естетизмі рекреаційних зон та історичних пам'ятках та пов'язується із її здатністю бути місцем проголошення та реалізації високих моральних ідеалів порядку, рівноправ'я, солідарності, свободи, незалежності, гідності людини, цінності її моральних прав та громадянських чеснот.

Ключові слова: архітектура міст, суспільний простір, міська площа, культурна цінність, архітектура міст, моральні ідеали, функції суспільного простору.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Витрувий. Десять книг об архитектуре / Витрувий; [пер. Ф. А. Петровского]. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 320 с.

2. Делюмо Ж. Цивилизация Возрождения / Ж.Делюмо; [пер. И. Эдьфонд]. – Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 720 с.

3. Зукин Ш. Обнаженный город. Смерть и жизнь аутентичных го- родских пространств / Ш. Зукин; [пер. с англ. А. Лазарева и Н. Эдельмана]. – М.: Издательство Института Гайдара, 2019. – 360 с.

4. Коль Дж. Архитектура Позднего Ренессанса в Венеции и Вене- то // Искусство итальянского Ренессанса. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок / Под ред. Р. Томана. ‒ Köln: Könemann, 2000. – С. 156‒174.

5. Куле К. СМИ в Древней Греции. Сочинения, речи, разыскания, путешествия / К. Куле; [пер. С. В. Кулланды]. – М.: Новое литературное обозрение, 2004. – 256 с.

6. Лоу С. М. Пласа: политика общественного пространства и культуры / С. М. Лоу; [пер. Ю. Плискиной]. – М.: StrelkaPress, 2016. – 352 с.

7. Майдан Незалежності // Звід пам'яток історії та культури [Елек- тронний ресурс]. – Режим доступу: http://pamyatky.kiev.ua/streets/ maydan-nezalezhnosti

8. Макаров А. Благоустройство старого Киева / А. Макаров. – Ки- ев: СкайХорс, 2017. – 192 с.

9. МакЛин А. Архитектура Ренессанса во Флоренции и Цен- тральной Италии // Искусство итальянского Ренессанса. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок / Под ред. Р.Томана. ‒ Köln: Könemann, 2000. – С. 98‒128.

10. МакЛин А. Итальянская архитектура Позднего Средневековья // Искусство итальянского Ренессанса. Архитектура. Скульптура. Живо- пись. Рисунок / Под ред. Р. Томана. ‒ Köln: Könemann, 2000. – С. 12‒35.

11. Шоню П. Цивилизация Просвещения / П. Шоню; [пер. И. Иткина, М. Гистер]. – Екатеринбург: У-Фактория, 2008. – 688 с.

12. Шуази О. Всеобщая история архитектуры / О. Шуази; [пер. Н. С. Курдюкова и Е. Г. Денисовой]. – М.: Эксмо, 2008. – 704 с.

13. Peter, G. M. Public squares: an analysis of an urban space form and its functional determinants. ‒ Vancouver: University of British Columbia, 1968. – 279 p.

14. Smith, N., Low, S. Introduction: The Imperative of Public Space // The politics of public space / edited by Setha Low and Neil Smith. ‒ New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006. – Р. 1‒16.

15. Wilson, J.Q., Kelling, G.L. Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety // From Criminal Justice System: Politics and Policies. Seventh Edition. ‒ Belmont: Wadsworth Publishing, 1998. – P. 103‒115.

© І. І. Маслікова 2019