Назад до випуску

Текст статті - PDF

УДК 130.2:[7.035.7:7.045](4)

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.2(5).18

С. П. Стоян, д-р філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ТРАНСФОРМАЦІЇ СИМВОЛІЧНОЇ МОВИ АРХІТЕКТУРИ В СУЧАСНОМУ ПРОСТОРІ МІСТА:
КОЛІЗІЇ ДІАЛОГУ ТА КОНФРОНТАЦІЇ

У статті здійснюється аналіз трансформації символічної мови архітектури в сучасних містах, яка пов'язана із практикою активного оновлення урбаністичного простору за рахунок реалізації інноваційних, а іноді вкрай радикальних архітектурних проєктів. Здійснюється спроба з позицій часової дистанції оцінити зміну поглядів на вкрай суперечливі споруди, будівництво яких у свій час стало причиною потужних скандалів і нищівної критики, але зі зміною культурних пріоритетів і ціннісних орієнтирів вони перетворилися на культові споруди й символи відомих міст Європи. У намаганні дистанціюватися від вкрай радикальних критичних поглядів щодо сучасних архітектурних інновацій увага акцентується на пошуку виважених рішень щодо кардинальних трансформацій історичних цен- трів сучасних міст, що повинні прийматися із залученням експертів у галузі культури й фахівців відповідного профілю.

Ключові слова: символізм, архітектура, місто, будівництво, традиції, інновації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бодрийяр Ж. Архитектура: правда или радикальность? / Ж. Бодрийяр // В кн. Вильковский М. Социология архитектуры. – М.: Фонд "Русский авангард", 2010. – 592 с., ил.

2. Железная леди Парижа: 7 интересных фактов про Эйфелеву башню [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://paris.zagranitsa.com/ article/1431/zheleznaia-ledi-parizha-7-interesnykh-faktov-pro-e

3. Исправить "самое страшное здание Парижа": 7 финалистов конкурса на реконструкцию башни Монпарнас [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://archspeech.com/article/ispravit-samoe-strashnoe- zdanie-parizha-7-finalistov-konkursa-na-rekonstrukciyu-bashni-monparnas

4. Лиховид И. Почему наклонилась колокольня Софии Киевской? [Електронний ресурс] / И. Лиховид ‒ Режим доступу: https://m.day.kyiv.ua/ ru/article/obshchestvo/pochemu-naklonilas-kolokolnya-sofii-kievskoy

5. Лотман Ю. Архитектура в контексте Культуры / Ю. Лотман // Семиосфера. – СПб.: "Искусство – СПб", 2000. – 704 с.

6. Отель Hyatt Regency – источник "пятизвездочных" проблем для киевлян, СБУ и Генпрокуратуры. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://znaj.ua/ru/news/otel-hyatt-regency-%E2%80%93-ystochnyk- %C2%ABpyatyzvezdochnyh%C2%BB-problem-dlya-kyevlyan-sbu-y- genprokuratury

7. Павлова О. Ю. Семантичний зсув символічної архітектури (ча- стина 1) / О. Ю. Павлова // Збірник наукових праць "Українські культу- рологічні студії". ‒ No 1 (4). ‒ 2019. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2019. – С. 17‒21.

8. Парижский Центр Жоржа Помпиду: 8 ключевых элементов. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://archspeech.com/article/ parizhskiy-centr-zhorzha-pompidu-8-klyuchevyh-elementov

9. Центр Помпиду в Париже – искусство наизнанку или "провока- ция невоспитанной молодежи". [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://www.artoblaka.ru/blog/tsentr-pompidu-v-parizhe---iskusstvo-naiznank/

© С. П. Стоян 2019