Назад до випуску

Текст статті - PDF

УДК 1:316.334

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.2(5).19

А. М. Тормахова, канд. філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СУЧАСНА АРХІТЕКТУРА ТА ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗ МІСТА

Метою статті є висвітлення актуальних тенденцій, пов'язаних з архітектурним будівництвом, та виявлення шляхів формуван- ня візуального образу сучасного міста. Досягнення поставленої мети передбачає не лише аналіз певних унікальних архітектурних споруд, а й окреслення наявних у місті візуальних практик, які корелюють з міським ландшафтом. Методика дослідження пов'язана з використанням методу синтезу, застосуванням інструментарію культурної аналітики. Наукова новизна полягає у висвітленні спе- цифіки архітектурних споруд, що претендують на статус мистецтва, та візуальних практик, які з ними безпосередньо взаємодіють. Робиться висновок про трансформацію сучасного міста. Підкреслюється, що поява унікальних публічних будівель стає провідною ознакою сучасного містобудівництва. Більшість архітектурних проєктів спрямовані на те, щоб привернути увагу, стати окрасою не лише міста, а й зазначити своє місце у світовій культурі. Практична значимість дослідження полягає у тому, що представлено особ- ливості розвитку сучасних архітектурних споруд та висвітлено чинники, які впливають на формування візуального образу міста.

Ключові слова: місто, архітектура, архітектурні споруди, публічний простір.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Быстрова Т. Ю. Развитие идей органической архитектуры во второй половине XX века / Т. Ю. Быстрова // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. ‒ 2014. ‒ No4. ‒ С. 44‒48.

2. Лапина-Кратасюк Е. "Интерактивный город": сетевое общество и публичные пространства мегаполиса / Е. Лапина-Кратасюк // Микро- урбанизм. Город в деталях. ‒ М.: Новое литературное обозрение, 2014. ‒ С. 300‒315.

3. Чубарь П. И. Методы работы с медиа: конструирование диалога сфер культуры и экономики / П. И. Чубарь // Медиаисследования: тео- рии, практики, исследовательские перспективы. ‒ М.: Издательские решения, 2017. ‒ С. 17‒29.

4. Rendell J. Art & Architecture: a Place Between / Jane Rendell. ‒ London: IB Tauris, 2006. ‒ 212 р.

© А. М. Тормахова 2019