Випуск №1(6) 2020

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.1(6).04

УДК 791.43.01

Т. Г. Кохан, канд. мист., доц.

Інститут культурології НАМ України,

б-р Тараса Шевченка, 50‒52, м. Київ, 01032, Україна

kokhan–Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО КІНОЗНАВСТВА

У статті аналізується позиція українських науковців, представлена в їхніх напрацюваннях протягом перших двох десятиліть ХХІ ст., коли став відчутним вплив засад культурологічного аналізу на розвиток кінознавства. Наголо- шено на нових підходах як до історії українського кіно, в осмисленні якої переважає персоналізований підхід, так і до оцінки тематичної спрямованості стрічок, знятих на межі ХХ–ХХІ ст. Підкреслено, що увага фахівців сконцентрована на подальшому удосконаленні понятійно-категоріального забезпечення кінознавчих досліджень. Показано, що кінознавці окреслюють низку смисложиттєвих проблем, які, маючи історико-культурні традиції, здатні виступати естетико-художніми орієнтирами у творчому процесі.

Ключові слова: культурологічні орієнтири, українське кінознавство, персоналізований підхід, час, простір, художня правда, національний контекст.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Братерська-Дронь М. Т. Інтерпретація наріжних понять мораль- нісної свідомості в кіномистецтві: монографія / М. Т. Братерська-Дронь. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. ‒ 185 с.

2. Брюховецька Л. І. Кіно як світогляд. Довженко і Параджанов / Л. І. Брюховецька // Кіно. Театр. ‒ 2004. ‒ No 3. – С. 24–29.

3. Брюховецька О. В. Концепція "шва" в психоаналізі й теорії кіно / О. В. Брюховецька // Магістеріум: культурологія. – К.: НаУКМА, 2011. – Вип. 42. – С. 9–15.

4. Зубавіна І.Б. Час і простір у кінематографії: монографія / І. Б. Зубавіна – К.: Видав-во "Щек", 2008. – 448 с.

5. Лук'янець В. С. Простір і час / В. С. Лук'янець. // Філософський енциклопедичний словник (ФЕС): довідкове видання. – К.: Абріс, 2002. – 744 с.

6. Мусієнко О. С. Модернізм & авангард: єдність протилежностей. Кінематограф ХХ століття: монографія / О. С. Мусієнко. – К.: Логос, 2018. – 400 с. : 40 арк. Ілюст.

7. Погребняк Г. П. Творчий експеримент в авторському кінематог- рафі / Г. П. Погребняк // Мистецтвознавство України: зб. Наук. праць. – К., 2003. – Вип. 3. – С. 207–214.

8. Сабадаш Ю. С. Культуротворчий потенціал мистецтвознавства: до постановки проблеми / Ю. С. Сабадаш // Сучасна культурологія: актуалізація теоретико-практичних вимірів: колективна монографія. – К.: Видавництво "Ліра-К", 2019. – С. 164–183.

9. Собуцький М. А. Кіно як спосіб філософування / М. А. Собуцький // Кіно. Театр. ‒ 2005. ‒ No 3. – С. 8–10.

10. Тримбач С. В. Олександр Довженко: загибель богів. Ідентифі- кація автора в національному часо-просторі: монографія / С. В. Тримбач. – Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС, 2007. – 800 с.

11. Черков Г. А. Проблема правди у сучасному ігровому кінематог- рафі: автореф. Дис. ... канд. мистецтвознав., спец. 17.00.04. – кіномис- тецтво, телебачення / Г. А. Черков. – К.: 2008. – 1 с.

© Т. Г. Кохан 2020