Випуск №1(6) 2020

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.1(6).06

УДК 378.4(477-25): 929 Челпанов Г. І.

В. Г. Нападиста, канд. філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЕТИЧНІ ІДЕЇ ГЕОРГІЯ ІВАНОВИЧА ЧЕЛПАНОВА: ДО ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА

У статті розглянуто етичні ідеї у творчому спадку Г. І. Челпанова, професора Університету Св. Володимира, ві- домого у свій час науковця, засновника наукових установ, який активно сприяв поширенню/поглибленню філософської культури серед студентства та популяризував актуальну етичну проблематику у публічному просторі.

Дослідницький інтерес Г. І. Челпанова був головним чином зосереджений на проблемі свободи волі, яка видається домінантною в його етичних дослідженнях та визначенні ціннісних засад у баченні перспектив людського життя. За переконанням науковця, обґрунтування свободи волі людини у причинно залежному світі є вкрай складним завданням і водночас надзвичайно важливим для визнання вищих цінностей людства. Визначальною у його погляді на свободу волі є не причинність, а відповідальність людини за свої дії. Г. І. Челпанов не лише обґрунтовував наявність свободи волі, а й розмірковував над шляхами її досягнення, оскільки, за його переконанням, свобода волі не є споконвічним даром, а постає як результат наполегливої праці особистості, а це, у свою чергу, відкриває можливості для зміни та вдосконалення особистості за наявності її бажання.

Ключові слова: Університет Св. Володимира, Г. І. Челпанов, свобода волі, моральна відповідальність, песимізм, оптимізм.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бердяев Н. Самопознание / Н. Бердяев. – М.: Книга, 1991. – 445 с.

2. Блонский П. П. Мои воспоминания / П. П. Блонский. – М.: Педагогика,1971. – 176 с.

3. Зеньковский В. В. История русской философии: В 2 т. / В. В. Зеньковский. – Л.: ЭГО, 1991. – Т. ІІ. ‒ Ч. І. – 255 с.

4. Из автобиографии Рыбникова – одного из первых сотрудников психологического института // Вопросы психологии. – 1994. – No 1. – С. 11–16.

5. Левитин К. Е. Личностью не рождаются / К. Е. Левитин. – М.: Наука, 1990. – 208 с.

6. Челпанов Г. И. История основных вопросов этики (курс публи- чных лекций, читанных приват-доцентом в весеннем полугодии 1897 г. в актовом зале Университета Св. Владимира) / Г. И. Челпанов. – К., 1897. – 148 с.

7. Челпанов Г. И. О свободе воли / Г. И. Челпанов // Мир божий. – 1897. – Ноябрь. – С. 2‒24.

8. Челпанов Г. И. О ценности жизни (Изложение и критика песси- мизма) / Г. И. Челпанов // Мир божий. – 1896. – Декабрь. – С. 62‒82.

9. Шопенгауэр А. О свободе воли / А. Шопенгауэр // Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. – М.: Республика, 1992. – С. 46‒124.

© В. Г. Нападиста 2020