Випуск №1(6) 2020

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.1(6).08

УДК 7.072.2

М. В. Тернова, канд. філос. наук, ст. викладач

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого,

вул. Ярославів Вал, 40, м. Київ, 01034, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МИСТЕЦТВОЗНАВЧА КОНЦЕПЦІЯ Р. ДЖ. КОЛЛІНГВУДА ЯК ОБ'ЄКТ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Проаналізовано мистецтвознавчу концепцію Робіна Джорджа Коллінгвуда (1889‒1943) – відомого англійського філософа-неогегельянця, значна частина теоретичної спадщини якого пов'язана як із з'ясуванням природи мистецтва, так і з розглядом його стану в період зміни "доби Оскара Вайльда на добу Редьярда Кіплінга". Окреслено коло проблем, таких як зміст і форма, образ, зображення, мімезис, відображення, емоція, мистецтво і "людина з вулиці", представлення яких в інтерпретації Коллінгвуда значно розширило дослідницький простір не лише англійського, а й європейського мистецтвознавства. Наголошено, що мистецтвознавча концепція англійського теоретика побудована на підґрунті активного використання історико-культурних традицій.

Ключові слова: мистецтвознавство, мистецтво, структурні елементи художнього твору, художник.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Коллингвуд Р.Дж. Принципы искусства [Пер. с англ. А. Г. Ракина под ред. Е. И. Стафьевой] / Р. Дж. Коллингвуд. – М.: "Языки русской культуры", 1999. – 328 с.

2. Кривошея Т. О. Естетичне виховання в сучасному культуро- творчому процесі: автореф. дис... доктора культурології: спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури (культурологія) / Т. О. Кривошея. ‒ К.: 2014. – 36 с.

3. Оніщенко О. І. Художня творчість: досвід естетичного аналізу / О. І. Оніщенко // Естетика: підручник. [Авт. колек. за загал. ред. Л. Т. Левчук]. – 3-є вид. допов. та перер. – К.: Центр учбової літерату- ри, 2010. – 520 с.

4. Панченко В. І. Історичні закономірності художнього розвитку / В. І. Панченко // Естетика: підручник. [Авт. колек. за загал. ред. Л. Т. Левчук]. – 3-тє вид. допов. та перер. – К.: Центр учбової літерату- ри, 2010. – 520 с.

5. Янсон Х. В. Основы истории искусств: монография / Х. В. Янсон [перев. с англ. В. Фатеев, И. Комарова, М. Тарасов и др.]. – Международная программа "Издательский Мост". ‒ Санкт-Петербург: АОЗТ Икар, 1996. – 512 с.

6. Newman John. Reynolds and Hone: "The Conjurer" Unmasked / John Newman // Reynolds. ‒ Royal Academy of Arts, 1986. – P. 344–354.

© М. В. Тернова 2020