Текст статті - PDF (мова англійська)

УДК 008.74

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2017.1.02

Є. О. Буцикіна, канд. філос. наук, асист. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

вул. Володимирська, 60,м. Київ, 01033, Україна 

ТЕОРЕТИЧНЕ ТА МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДИЗАЙНУ 

 Стаття  присвячена введенню  нових теоретичних  основ і методологічних  концепцій з галузі, відомої  як  науково-технічні дослідження, та обговоренню їх потенціалу для розробки історії дизайну. У статті здійснюється порівняльний аналіз понять дизайну та культури, що забезпечує можливість розробки комплексної концепції"культури дизайну". Дослідження показує, що ди-зайн може розглядатися як соціальне і культурне явище, історики дизайну вважають, що соціологія та історія технології можуть забезпечити відповідну теоретичну основу й методологічний інструментарій для вивчення дизайну не лише в якості аспекту історії мистецтва. У статті представлені основні поняття з галузі науково-технічних досліджень, які мають важливе значення для розробки історії та культури дизайну, увага зосереджується на акторно-мережевій теорії, сценарному аналізі та теорії одо-машнення. 

 Ключові слова: дизайн, культура дизайну, історія дизайну, історія мистецтва, акторно-мережева теорія, сценарний аналіз, теорія одомашнення

 REFERENCES / СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Attfield J.  Beyond  the  Pale:  Reviewing  the  Relationship  between Material  Culture  and  Design  History  /  J. Attfield.  //  Journal  of  Design History. – 1999. – С. 373–380. 

2. Calvera  A.  Local,  Regional,  National,  Global  and  Feedback: Several  Issues  to  Be  Faced  with  Constructing  Regional  Narratives  / A. Calvera. // Journal of Design History. – 2015. – С. 371–383.

3. Carlson  D.  Design  +  Culture  –  A  Return  to  Fundamentalism? [Electronic  resource]  /  D. Carlson  //  David  Report,  Issue  13.  – 2011.  – Retrieved  from:  http://davidreport.com/the-report/design-culture-time-culturalfundamentalism/. 

4. Fallan  K.  Design  History: Understanding  Theory  and  Method  / K. Fallan. – NewYork: Oxford Press, 2010. – 224 с. 

5. Julier  G.  From  Visual  Culture  to  Design  Culture  [Electronic resource]  / G. Julier  //  Design  Issues:  Volume  22,  Number  1.  –  2006.  –  Retrieved  from: http://www.designculture.info/reviews/ArticleStash/ GJVisCultDesCult.pdf. 

6. Julier  G.  The  Culture  of  Design,  3rd  edition  /  G. Julier.  – Los Angeles: Sage, 2014. – 672 с. 

7. Margolin  V.  Design  History  and  Design  Studies  /  V. Margolin // Design studies : A reader / Victor Margolin. – New York: OxfordPress, 2009. – С. 34–41. 

8. Walker J. Defining the Object of Study / J. Walker // Designstudies : A reader / J. Walker. – New York: Oxford Press, 2009. – С. 42–48.

© Буцикіна Є.О., 2017

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет", 2017