Випуск №1(6) 2020

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.1(6).17

УДК 7.038.6:72.03

Р. М. Русін, канд. філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПОСТМОДЕРН ЯК АРХІТЕКТУРНА ПРАКТИКА

У статті аналізується процес зміни пластичної парадигми в рамках загального культурного контексту, де архітектура виступає в якості "еквівалента" світових позицій епохи, безпосередньо пов'язана з постмодернізмом і є його джерельною базою. У цьому контексті архітектура постмодернізму розглядається в конкретно-історичному вимірі від витоків до сьогодення.

Продемонстровані основні характеристики постмодернізму в різних його проявах, а саме: абсолютний релятивізм, заперечення істини як метафізичної хибної цінності, існування якої є нісенітницею, проявом тоталітарного типу мислення. Зазначається, що теорії філософів-постмодерністів знайшли своє відображення у всіх видах мистецтв без виключення, в тому числі і в архітектурі, у відповідності зі специфікою засобів і технічних можливостей вираження. Акцентується увага на тому, що однією з відмінних властивостей постмодернізму в порівнянні з модер- нізмом є те, що іронія дозволяє брати участь в метамовній грі і тим, хто її не розуміє, сприймаючи цілком серйозно. Постмодерністські іронічні колажі можуть бути сприйняті широким загалом глядачів як казки, перекази снів. В ідеалі постмодернізм опиняється над сутичкою реалізму з ірреалізмом, зносячи стіну, що відділяє мистецтво від розваги.

Ключові слова: архітектура, модернізм, деконструкція, реконструкція, пастиш, постмодернізм.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Германия ХХ век. Модернизм. Авангард. Постмодернизм / [Се- дельник В. Д., Топер П. М. и др.; под ред. В. Ф. Колязина]. – М.: РОССПЭН, 2008. – 607 с.

2. Джеймисон Фредрик. Постмодернизм и общество потребления / Фредрик Джеймисон. [Електронний ресурс] – (Библиотека Якова Крото- ва). // Интернет-журнал "Логос". – Режим доступу: http://www.ruthenia.ru/ logos/number/2000_4/10htm

3. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма / Ч. Дженкс; [пере- вод с англ. А. В. Рябушина, М. В. Уваровой; под ред. А. В. Рябушина, В. Л. Хайта]. – М.: Стройиздат, 1985. – 138 с.

4. Кюнг Г. Религия на переломе эпох. Тринадцать тезисов / Г. Кюнг // Иностранная литература, 1990. – No 11. – С. 10.

5. Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма / Н. Б. Мань- ковская. – СПб.: Алетейя, 2000. – 347 с.

6. Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект / Ю. Хабермас // Вопросы философии, 1992. – No 4. – С. 40‒53.

7. Derrida J. Psyché P. Intention de l'autre / J. Derrida, P. Psyché. – P: Galilée, 1987 – 589 р.

8. Venturi Robert. Learning from Las Vegas: The Forgotten Symbolism of Architectural Form / Robert Venturi. ‒ Cambridge, MA: MIT Press, 1977. ‒192p.

© Р. М. Русін 2020