Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.1(6).19

УДК 78.01: 37.013.73

А. М. Тормахова, канд. філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МЕДІА-ТЕХНОЛОГІЇ ТА SCIENCE ART
У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК

Медіа в просторі культури XXI століття постає невід'ємним компонентом мистецьких практик. Наразі відбувається формування нового напрямку – science art, який поєднує мистецтво, техніку та науковий розвиток. Провідною рисою сучасного музичного мистецтва є його трансформація, яка обумовлена тим, що змінюються канали художньої комунікації, які задають певні параметри. Для музики досить важливу роль відіграє простір, в якому вона виконується, і сам матеріал і музиканти. Перспективним напрямком розвитку science art стає поява програмного забезпе- чення та устаткування, що дозволяє "воскресити" зірок минулого, спростити процес музичного творення та виконавства. Здатність створювати ідеальних віртуальних виконавців поступово знецінює професійні якості обдарованих живих музикантів, можливості яких обмежені, на відміну від вокалоїда. Еволюціонування та удосконалення технологій змінюють визначену диспозицію між композитором, виконавцем та публікою, проте створюють нові можливості для прояву творчого начала.

Ключові слова: медіа, музика, голограма, science art, творчість, культурно-мистецькі практики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Голограмма оживит Элвиса Пресли. [Електронний ресурс]. – Ре- жим доступу: https://www.gazeta.ru/culture/2012/06/07/kz_4616709.shtml.

2. Левченко О. Е. Сайнс-арт – высокотехнологичное развлече- ние? [Електронний ресурс] / О. Е. Левченко // Художественная культу- ра, 2017. – No 2 (20). – Режим доступу: http://artculturestudies.sias.ru/2017-2-20/yazyki/5245.html.

3. Новые аудиовизуальные технологии [отв. ред. К. Э. Разлогов]. ‒ Москва: Едиториал УРСС, 2005. ‒ 482 с.

4. Тарапата-Більченко Л. Г. "Science art" як проекція у майбутнє музики / Л. Г. Тарапата-Більченко // Філософія науки: традиції та інно- вації, 2019. – No 1 (19). – С. 44–54.

© А. М. Тормахова 2020