Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.2(7).01

УДК 7.071.5

А. О. Москардіні, проф.

Університет Нортумбрії в Ньюкасл-апон-Тайн,

2 Sandyford Rd, Newcastle upon Tyne NE1 8QH, Велика Британія

ТВОРЧІСТЬ: ОСОБИСТА ДУМКА

Сенс творчості – поняття ілюзорне й дуже суб'єктивне. Основну увагу зосереджено на чотирьох позиціях (цікавості, ілюзії, вико- нанні та новаторстві), які об'єднуються в єдину й цілісну "картину", що відображає особисту думку автора. Новаторська гіпотеза полягає в тому, що творчість пов'язана з роботою двох півкуль мозку, і це підтверджується посиланням на поточні нейробіологічні дослідження. Автор за професією математик, але у статті він стверджує, що на мікрорівні немає різниці між Мистецтвом і Наукою щодо акту творчості. У статті цей процес аналізується в контексті цікавості, ілюзії, виконання та новаторства. Можливість здій- снити остаточний синтез надається читачеві.

Ключові слова: дві півкулі мозку, конструктивістські теорія мозку, креативність, ілюзія, інновації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Anderson K. The Geometry of Art / K. Anderson. – New York, Springer, 2007. – 851 p.

2. Barrett L. How Emotions are made / L. Barrett. – Pan Books, 2019. – 448 p.

3. Durham I.T. Bell's Theory of Beables and the Concept of 'Universe' History and Philosophy of Physics (physics.hist-ph); Quantum Physics (quant-ph), 2018. [Електронний ресурс] / I. T. Durham – Режим доступу: https://www.semanticscholar.org/paper/Bell%E2%80%99s-Theory- of-Beables-and-the-Concept-of- Durham/d0540a603f9623c1dc94753847438bfc93e84e5b

4. Heidegger M. Being and Time / M. Heidegger. – New York, State University of New York Press, 1962. – 512 p.

5. Jaynes J. The origin of consciousness in the breakdown of the bicameral mind / J. Jaynes. – Boston, 1976. – Houghton Mifflin Company. – 467 p.

6. Koestler A. The Act of Creation / A. Koestler. – Macmillan, 1975. – 751 p.

7. McGilchrist. The Master and the Emissary / McGilchrist. – Yale University Press, 2009. – 544 p.

8. Perricone C. The Place of Touch in the Arts / C. Perricone // Journal of Aesthetic Education. – 2007. – Vol. 41, University of Illinois.

9. Smolin L. Einstein's Unfinished Revolution / L. Smolin. – Penquin Books, 2020. – 352 p.

10. Tamburri R. The incredibly original pursuits of Christian Bök. Poet, artist, scientist / R.Tamburri. – UA AU University Affairs Affaires Universitaires, 2013.

© А. О. Москардіні 2020