Текст статті - PDF (мова українська)

УДК 130.2

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2017.1.03

М. М. Бровко, д-р філос. наук, проф. 

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського 

вул. Городецького,1/3, м. Київ, 01001, Україна 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КУЛЬТУРОТВОРЧІ ВИМІРИ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

 Дослідження культуротворчих вимірів художнього образу є актуальною проблемою естетичної науки внаслідок того значення, якого  набувають  мистецькі  образи  в  сучасній  культурі,  а також нових  культуротворчих  підходів  до  сфери  мистецтва,  котрі зумовлені новими реаліями у сфері культурного буття людини у світі. У вiтчизнянiй науці є усталеноюi загальноприйнятою тезапро те, що мистецтво, переважно у своїй образнiй формi, стає активною культуротворчою силою, що безпосередньо дiє на духовно-емоцiйний свiт людини. Водночас, на нашу думку, культуротворча активнiсть мистецтва може виявлятисяi поза безпосередньо образним втiленням художньоїiдеї. Твiр мистецтва у своєму змiстi здатний вiдбити науково-теоретичнi, моральнi, правовi й інші суспiльнi iдеї, якi можуть впливати на людей саме в такій їх іпостасі. Значною мірою спираючись на сучасну, і не лише сучасну, мис-тецьку  практику,  а  також  враховуючи теоретичні напрацювання,  ми  можемо  впевнено  говорити  про  рівні  образності  і  рівні активності культуротворчої природи мистецтва. 

 Ключові слова: культуротворчість, художній образ, рівні образності, активністьмистецтва, твiр мистецтва.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Легенький Ю. Мир как культура. Культура как мир. Очерки диффе-ренциальной культурологи / Ю. Легенький. – К: НПУ им. М. П. Драгомано-ва, 2012. – 486 с. 

2. Малахов В. А.  Творческая  природа  и  социально-культурная обусловленность художественного образа / В. А. Малахов // Искусство и творческая деятельность. – К.: Наук. думка, 1979. – С. 68–130. 

3. Нечкина М. В.  Функция  художественного  образа  в  историческом процессе / М. В. Нечкина. – М.: Наука, 1982. – 321 с. 

4. Русін Р.  Художній  образ:  від  класики  до  постмодерну  / Р. Русін.  –  К.:  Видавничо-поліграфічний  центр  "Київський університет", 2015. – 206 с. 

5. Свасьян К. А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу / К. Свасьян  //  Шпенглер.  Закат  Европы.  Т. 2  –  М.:  Мысль,  1993.  –833 с. 

6. Стоян С. П.  Культурно-історичні  метаморфози  символізму  в європейському  образотворчому  мистецтві  /  С. П. Стоян.  –  К.:  Міленіум, 2014. – 358 с. 

7. Шевчук К.  Естетичне  переживання  та  його  цінність  у  польській естетиці першої половини ХХ ст. / К. Шевчук. – Рівне: РДГУ, 2016. – 355 с.

 

© Бровко М. М., 2017

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет", 2017