Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.2(7).04

УДК 14:327(063)

Т. А. Бевз, д-р іст. наук, проф. 

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень

імені І. Ф. Кураса НАН України,

 вул. Генерала Алмазова, 8, м. Київ, 01011, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЦІННОСТІ ТА ІДЕНТИЧНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ

Закцентовано увагу на цінностях як основі усвідомленого вибору. Цінності визначають майбутнє, обумовлюють єдність, згуртованість суспільства та самоідентифікацію особистості. Цінності виробляються, розповсюджу- ються елітами і сприймаються різними соціальними групами. Регіональна політична еліта – це певна група зі своєрі- дною корпоративною самосвідомістю, власною незалежною системою цінностей, які закріплюються за допомогою певних зовнішніх атрибутів, системою відбору нових членів.

Регіональна політична еліта є творцем цінностей і смислів у політиці регіону та відігравала значну роль у форму- ванні ціннісних орієнтацій, ідеологічних уподобань, поглядів і установок на будь-які політичні події, явища і процеси.

Політика регіональної ідентичності обумовлена культурою регіональних еліт, їхніми уявленнями про минуле і прийдешнє регіону, країни. Адже історична пам'ять – важливий елемент національної самототожності. Базовим чин- ником для регіональної політичної еліти Сумщини у процесах актуалізації регіональних ідентичностей була символі- чна репрезентація минулого, насамперед історії регіону.

Ключові слова: цінності, ідентичності, еліта, регіональна еліта, маркери ідентичності, Сумщина.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

 

1. Акіменко А. "Калнишева рада". На Сумщині вшанували пам'ять останнього кошового Запорозької Січі. [Електронний ресурс] / А. Акіменко. 22.07.2016. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/ cuspilstvo/kalnysheva-rada

2. Анатолій Линник: "Депутатство – це мій обов'язок перед поколін- нями" // Вісн. Сумської обласної ради. – 2011. – No 4 (грудень). – С. 6.

3. Бевз Т. А. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська гро- мада Одеси / Т. Бевз. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. – 312 с.

4. Вільні творять майбутнє. 21.11.2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sm.gov.ua/ru/topky/20067-vilni-tvoryat-maybutnye.html

5. Володимир Токар: "День захисника України – це свято усіх, хто любить і захищає свою Батьківщину" 14.10.2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sorada.gov.ua/actual/actual/19896-2018-10-14- 17-20-43.html

6. День Соборності на Сумщині // Сумщина. – 2017. – 26 січня. – C. 7.

7. Дильтей В. Описательная психология / В. Дильтей. – СПб. : Але- тейя, 1996. – 153 с.

8. Євген Положій: Подвійна мораль – це характеристика нашого су- спільства. 28.10.2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/digest/2010/10/28/093237.html

9. Звернення Ігоря Яговдика до жителів Сумщини. 24.02.2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.yamp.sm.gov.ua/ index.php/uk/arkhiv-novin/532-zvernennya-igorya-yagovdika-do-zhiteliv- sumshchini

10. Каган М. С. Философская теория ценности / М. С. Каган. – СПб. : ТОО ТК "Петрополис", 1997. – 205 с.

11. Конотопська земля – це місце національної гордості та єдності – Микола Подопригора. 09.07.2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/16226-konotopska-zemlya-tse-mistse- natsionalnoyi-hordosti-ta-yednosti-mykola-podopryhora.html

12. Линц Х. Государственность, национализм и демократизация / Х. Линц, А. Степан // Полис. – 1997. – No 5. – С. 9.

13. Микола Клочко: давайте разом, кожен на своєму місці, робити все необхідне, щоб Сумщина була однією із найкращих областей Укра- їни. 11.01.2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sm.gov.ua/ru/topky/17613-mykola-klochko-davayte-razom-kozhen-na- svoyemu-mistsi-robyty-vse-neobkhidne-shchob-sumshchyna-bula-odniyeyu- iz-naykrashchykh-oblastey-ukrayiny.html

14. Молитовний сніданок організували на Сумщині. 18.11.2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sts.sumy.ua/publication/ molitovniy-snidanok-organizuvali-na-sumshhini.html

15. На Лебединщині відбулась презентація книги "Герої нашого ча- су". 22.01.2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lbd.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/8071-na-lebedinshchini- vidbulas-prezentatsiya-knigi-geroji-nashogo-chasu

16. На Сумщині відбудеться презентація третьої книги серії "Сум- щина. Велика спадщина" під назвою "Краєзнавство". 14.01.2020. [Елек- тронний ресурс]. – Режим доступу: http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/20406-na- sumshchyni-vidbudetsya-prezentatsiya-tretoyi-knyhy-seriyi-sumshchyna- velyka-spadshchyna-pid-nazvoyu-krayeznavstvo.html

17. На Сумщині пройшли перші громадські читання до Дня україн- ської писемності та мови. 09.11.2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/17159-na-sumshchyni-proyshly-pershi- hromadski-chytannya-do-dnya-ukrayinskoyi-pysemnosti-ta-movy.html

18. "Наш дух не зламати, свободу не вбити!": у музеї відбулись урочистості до Дня Гідності та Свободи. 23.11.2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sorada.gov.ua/actual/actual/17733-2016- 11-23-13-50-12.html

19. "Нікому Україну не віддам" – Микола Гриценко. 21.11.2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/ 20068-nikomu-ukrayinu-ne-viddam-mykola-hrytsenko.html

20. Розпорядження Президента України No 1230/2005-рп "Про за- ходи щодо вшанування пам'яті останнього кошового отамана Запорозь- кої Січі Петра Калнишевського". [Електронний ресурс]. – Режим досту- пу: https://www.president.gov.ua/documents/12302005-rp-3360

21. Роман Грищенко "Минуле живе, поки ми пам'ятаємо". 22.06.2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://debaty.sumy.ua/ news/roman-grishhenko-minule-zhive-poki-mi-pam-yatayemo

22. Славна Роменщина провела "Калнишеву раду". 16.07.2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/ 16282-slavna-romenshchyna-provela-kalnyshevu-radu.html

23. Суми відзначають День міста. 01.09.2018. [Електронний ре- сурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2529054- sumi-vidznacaut-den-mista.html

24. Сумчан закликають переходити на українську. 08.11.2019. [Еле- ктронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric- regions/2814694-sumcan-zaklikaut-perehoditi-na-ukrainsku.html

25. Сумщина багата успішними людьми і своїм промисловим та ін- телектуальним потенціалом. 22.05.2018. [Електронний ресурс]. – Ре- жим доступу: http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/15847-sumshchyna-bahata- uspishnymy-lyudmy-i-svoyim-promyslovym-ta-intelektualnym- potentsialom.html

26. Сумщина – регіон із майбутнім. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cci.sumy.ua/about/pressa/article.php

27. У Сумах відзначили День гідності та свободи. 21.11.2019. [Еле- ктронний ресурс]. – Режим доступу: https://sorada.gov.ua/actual/actual/ 20644-u-sumah-vidznachyly-den-gidnosti-ta-svobody.html

28. У Сумах відроджений корпус кадетів випустив перших вихован- ців. 16.05.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ua- news.liga.net/society/news/u_sumakh_v_drodzheniy_korpus_kadet_v_vipus tiv_pershikh_vikhovants_v

29. Хигли Дж. Демократия и элиты / Дж. Хигли // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. – 2006. – No 2. – С. 24.

30. Щербань: "В деле Щербаня я – свидетель". [Електронний ре- сурс]. – Режим доступу: https://www.rudenko.kiev.ua/interview/scherban

31. Higley J. Elite power games and democratic politics in Central and Eastern Europe / J. Higley, J. Pakulski // Democratic and Capitalist Transitions in Eastern Europe. Lessons for the Social Science / еd. by M. Dobry. – Boston : Kluwer Academic Publishers, 2000. – P. 109–129.

32. Keating M. The new regionalism in Western Europe: territorial restructuring and political change / M. Keating. – Cheltenham, 1998. – 242 p.

© Т. А. Бевз 2020