Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.2(7).07

УДК 113/119:159.923.2

В. П. Культенко, канд. філос. наук, доц. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ НЕЛІНІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Досліджено виховний, освітній і психологічний потенціали синергетики у формуванні сучасної нелінійної особис- тості. Синергетика розглядається як методологія розв'язання психофізіологічних, освітніх, соціальних, комунікативних та інших проблем сучасності. З позиції психосинергетики психіка людини розглядається як відкрита гіперсис- тема синергетичного порядку, що має фазову структуру та перебуває в неврівноваженому стані. Система в неврів- новажених умовах поводить себе принципово інакше та потребує засобів самозбереження, самоналаштування. Зіш- товхуючись із новими для себе ситуаціями, люди реагують на них нетипово й гостро потребують вироблення но- вих психологічних, освітніх і поведінкових стратегій, які забезпечує синергетика. Відстоюється положення про те, що сучасний світ – це світ системної кризи в найрізноманітніших сферах життя. Такий світ потребує системного холістичного мислення, єдності фундаментальних теоретичних і практичних прикладних знань і вмінь, творчого підходу та нелінійності мислення при розв'язанні проблем.

Ключові слова: синергетика, нелінійна особистість, холізм, творче мислення, виховання, освіта.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Ершова-Бабенко И. В. Особенности времени, синергетика и проблема концептуально стратегической модели системы высшего образования в XXІ веке [Електронний ресурс] / И. В. Ершова-Бабенко. – Режим доступу: http://spkurdyumov.narod.ru

2. Психосинергетика: методологический статус, теория и практи- ка: Юбилейный сборник научных трудов профессора И. В. Ершовой- Бабенко. – Одесса : Фенікс, 2020. – 256 с.

3. Рабош В. Синергетика образования человека [Електронний ресурс] / В. Рабош – Режим доступу: http://lib.herzen.spb.ru /.../rabosh_5_10_178

4. Шевырёв А.В. Формирование и развитие системно- креативного мышления – базовая стратегия образования в XXI веке [Електронний ресурс] / А. В. Шевырёв, М. Н. Романчук. – Режим доступу: http://spkurdyumov.ru/education/formirovanie-i-razvitie-sistemno-kreativnogo- myshleniya/

© В. П. Культенко 2020