Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.2(7).08

УДК 1(477) "18/19"

В. Г. Нападиста, канд. філос. наук, доц. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ІДЕЯ ПРОГРЕСУ В ДОСВІДІ АКАДЕМІЧНОГО ФІЛОСОФУВАННЯ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Здійснено аналіз поглядів представників академічної філософії в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на прогрес, його складові, джерела, рушійні сили та практичні наслідки його втілення. Визначено, що тема прогресу на- лежала до кола актуальної проблематики академічного філософування в Україні зазначеного періоду. Серед творчого доробку персоналій, які цікавились ідеєю прогресу, привертають увагу розмисли: С.С.Гогоцького, М.Я.Грота, М. О. Олесницького, Г. І. Челпанова. Найбільш розгорнено ідея прогресу представлена у творчому спадку богослова- мораліста М. О. Олесницького, який вбачав у прогресі єдність науково-технічного й морального поступу. Ознаками прогресу, на його думку, були зростаюча влада людського духу над природою, посилення інтеграційних процесів ду-ховного спрямування у відносинах між народами й державами на підставі зростання значимості окремої особистості.

Для поглядів академічних філософів в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на проблеми прогресивного по- ступу історичного процесу, відмінних між собою за обсягом детального аналізу багатогранності ідеї прогресу, хара- ктерна наявність спільного мотиву, який із певними інтерпретаціями полягає в тому, що прогресивний поступ люд- ства можна розглядати лише в єдності матеріально-економічного, науково-технічного розвитку суспільства та морального вдосконалення особистості, яке в цьому процесі є домінуючою, провідною силою.

Ключові слова: академічна філософія, прогрес, науково-технічний прогрес, моральний прогрес, моральне вдосконалення людини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Баумейстер А. Опасность прогресса, или Об одном вредном заблуждении [Електронний ресурс] / А. Баумейстер. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=2angDqHvEP0

2. Гогоцкий С. С. Два слова о прогрессе / С. С. Гогоцкий. . – К. : В Типографии Федорова,1863. – 16 с.

3. Грот Н. Я. Критика понятия прогресса / Н. Я. Грот // Вопросы философии и психологии. – 1898. – Кн. 45. – С. 780–804.

4. Грот Н. Я. Опыт нового определения понятия прогресса / Н. Я. Грот. – Одесса : Типография Францова, 1883. – 21 с.

5. Зибек Г. Прогресс как нравственная задача / Г. Зибек. – К. : Издание Г. К. Таценко, 1903. – 34 с.

6. Киселев Г.С. Иллюзия прогресса [Електронний ресурс] / Г. С. Киселев. – Режим доступу: http://vphil.ru/index.php?option=com_ content&task=view&id=1136&Itemid=52

7. Назаретян А. И. Историческая эволюция морали: прогресс или регресс? / А.И.Назаретян // Вопросы философии. –1992. – No3.– С. 82–94.

8. Нисбет Р. Прогресс: история идеи / Р. Нисбет. – М. ; Челябинск : Социум, 2020. – 557 с.

9. Пінкер С. Просвітництво сьогодні. Аргументи на користь розу- му, науки та прогресу / С. Пінкер. – К. : Наш формат, 2019.– 560 с.

10. Померанц Г.С. Опыт философии солидарности / Г. С. Померанц // Вопросы философии. – 1991. – No 3 . – С. 57–66.

11. Олесницкий М. А. Нравственный прогресс / М. А. Олесницкий. – К. : Типография "Г. Т. Корчак-Новицкий",1884. – 34 с.

12. Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о науках и искусствах [Електронний ресурс] / Ж.-Ж. Руссо. – Режим доступу: http://rassuzhdenie-o-naukah-i- iskusstvah-poluchivshee-premiyu-dizhonskoy-akademii-v-1750-godu-na- temu-predlozhennuyu-etoy-zhe-akademiey-sposobstvovalo-li-vozrozhd

13. Челпанов Г. И. О ценности жизни (Изложение и критика песси- мизма). / Г. И. Челпанов // Мир божий. – 1896. – Декабрь. – С. 62–82.

© В. Г. Нападиста 2020