Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.2(7).09

УДК 323.23:172.2: 130.2(450)

М. М. Рогожа, д-р філос. наук, проф. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПОПУЛІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ КУЛЬТУРІ

Висвітлено популізм як явище політичної культури в українському контексті. Популізм є гомологічним демокра- тичним засадам суспільного життя, але гіпертрофованим і неврівноваженим, він з'являється як відповідь на соціа- льну кризу за наявності у суспільстві політичного обурення різних верств населення, виклику усталеному способу життя громадян і політичного лідера, який для одержання й утримання влади використовує специфічну логіку арти- куляції змістів, форму і спосіб їхнього представлення. Популізм проблематизує питання маніпулювання поняттями внутрішньої однорідності, цілісності та моральної чистоти народу, протиставлення "народу" й "еліти" в логіці до- бра і зла, практикує моральну демагогію й опортунізм, корупцію, знищує громадянський дух і активує ресентимент. У незалежній Україні панує постмодерний популізм із креативними технологіями ігор з реальністю. Він творить нову політичну культуру, що через висміювання знищує політичний простір.

Ключові слова: популізм, еліта, народ, політична культура, демагогія, опортунізм, ресентимент, постмодерний популізм, сміх, висміювання, карнавал.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Арендт Г. Становище людини ; пер. з англ. Г. Арендт. – Л. : Літопис, 1999. – 254 с.

2. Баркар Д. Популізм у заявах кандидатів – 2019: Зеленський, Ти- мошенко, Порошенко, Бойко і Гриценко [Електронний ресурс] / Д. Баркар // Радіо Свобода. – 21 березня 2019 р. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/29834765.html

3. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная смеховая культура средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. – М. : Худ. лит., 1990. – 537 с.

4. Бурдье П. Социальное пространство и генезис классов ; пер. с фр. Н. А. Шматко / П. Бурдье // Бурдье П. Социология социального пространства. – М. : Ин-т экспериментальной социологии ; СПб. : Але- тейя, 2007. – С. 14–48.

5. Вебер М. Политика как призвание и профессия ; пер. с нем. А. Ф. Филлипова / М. Вебер // Вебер М. Избранные произв. – М. : Про- гресс, 1990. – С. 644–706.

6. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий ; пер. с нем. М. И. Левиной / М. Вебер // Вебер М. Избранное. Образ общества. – М. : Юрист, 1994. – С. 43–77.

7. "Вибір між життям і смертю": Портников пояснив коаліцію Зелен- ського з Порошенком та Вакарчуком [Електронний ресурс] // Новинарня. – 31.03.2020. – Режим доступу: https://novynarnia.com/2020/03/31/ portnikov-ze/

8. Гусейнов А. А. Великие пророки и мыслители: нравственные учения от Моисея до наших дней / А. А. Гусейнов. – М. : Вече, 2009. – 496 с.

9. Гусейнов А. А. Моральная демагогия как социальный феномен / А. А. Гусейнов // Школьные перспективы. – 2004. – No 1. – С. 10–14.

10. Дебаты Зеленского и Порошенко: полный текст выступлений и ответов кандидатов [Електронний ресурс] // ТСН.ua. – Режим доступу: https://tsn.ua/ru/politika/debaty-zelenskogo-i-poroshenko-polnyy-tekst- vystupleniy-i-otvetov-kandidatov-1332675.html

11. Дмитриев А.В. Смех: социофилософский анализ / А. В. Дмитриев, А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, 2005. – 592 с.

12. Жежко-Браун И. В. Сериал "Слуга народа" как политтехнологи- ческий сценарий президентской кампании Зеленского / И. В. Жежко- Браун//Идеииидеалы.–2019.–Т.11.–No3,ч.1.–С.94–122.

13. Из комика в президенты: как теперь шутят над Зеленским в "Дизель шоу", "95 квартале" и на "5 канале" [Електронний ресурс] // 5канал. – 01.04.2020. – Режим доступу: https://www.5.ua/ru/ obshchestvo/yz-komyka-v-prezydenti-kak-teper-shutiat-nad-zelenskym-v- dyzel-shou-95-kvartale-y-na-5-kanale-211729.html

14. Індекс сприйняття корупції – 2019 [Електронний ресурс] // Transparency International Ukraine. Режим доступу: https://ti-ukraine.org/ research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2019/

15. Кант И. Ответ на вопрос: Что такое Просвещение? ; пер. с нем. Ц. Г. Арзаканьяна / И. Кант // Кант И. Сочинения в шести томах ; под общ. ред. В. Ф. Асмуса, А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана. – М. : Мысль, 1966. – Т. 6. – С. 25–36.

16. Кокорська О.І. Політична культура: теоретико-методологічні проблеми / О. І. Кокорська, В. Ф. Кокорський // Політична культура: теорія, проблеми, перспективи. – К. : Видавець ПАРАПАН, 2004. – С. 7–15.

17. Кравченко И. И. Популизм / И. И. Кравченко // Новая философ- ская энциклопедия : в 4 т. – М. : Мысль, 2010. – Т. 3. – С. 289.

18. Кривко А. Радикальна деградація від Франка до Ляшка [Елект- ронний ресурс] / А. Кривко, О. Кузіва // Civic movement CHESNO. – Ре- жим доступу: https://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/2017/12/radykalna_ degradacija/

19. Лаклау Э. О популизме ; пер. с англ. И. А. Матвеева / Э. Лаклау // Вестн. Моск. ун-та. Серия Политические науки. – 2009. – No 3. – С. 54–68.

20. Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме / В. И. Ленин // Ленин В. И. Полное собр. соч. 5 изд. – М. : Изд-во полит. лит., 1981. – Т. 41. – С. 1–104.

21. Министр юстиции похвастался ярким шопингом во время кара- нтина (фото) [Електронний ресурс] // Главком. – 09.06.2020. – Режим доступу: https://glavcom.ua/scotch/live/ministr-yusticii-pohvastalsya-yarkim- shopingom-vo-vremya-karantina-foto-685684.html

22. Мюллер Я.-В. Что такое популизм? ; пер. с англ. А. Архиповой ; под научн. ред. А. Смирнова / Я.-В. Мюллер. – М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. – 144 с.

23. Ницше Ф. К генеалогии морали. Полемическое сочинение ; пер. с нем. К.А.Свасьяна / Ф.Ницше // Ф.Ницше Сочинения : в 2 т. – М. : Мысль, 1996. – Т. 2. – С. 407–524.

24. Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://program.ze2019.com/

25. Петухов І. #проактуальне "Іронічний коментар Vladimir Kazanevsky" [Електронний ресурс] / І. Петухов // Телеканал I-ua.tv. – 10.07.20. – Режим доступу: https://i-ua.tv/programs/pro-aktualne/26834- proaktualne-ironichnyi-komentar-vladimir-kazanevsky

26. План Ляшка. Чергові вибори Президента України 2019. Програ- ма кандидата в президенти України Олега Ляшка [Електронний ресурс] // Радикальна партія Ляшка [Назва з екрану]. – Режим доступу: http://liashko.ua/program

27. "Политика постправды" и популизм ; под ред. О. В. Поповой. – СПб. : Скифия-принт, 2018. – 216 с.

28. Популизм как общий вызов. – М. : Полит. энциклопедия, 2018. – 127 с.

29. Портников В. Велосипед президента Голобородька. Про вибори і серіал [Електронний ресурс] / В. Портников // Радіо Свобода. – 05.03.2019. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/ 29803975.html

30. Ролз Дж. Теорія справедливості ; пер. з англ. О. Мокровольського / Дж. Ролз. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Осно- ви", 2001. – 822 с.

31. "Рука дотягнеться". Міністр Малюська заліз під стіл, аби підтри- мати Гончарука (фото) [Електронний ресурс] // Главком. – 17.01.2020. – Режим доступу: https://glavcom.ua/news/ruka-dotyagnetsya-ministr- malyuska-zaliz-pid-stil-abi-pidtrimati-goncharuka-foto-653390.html

32. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы поли- тического права ; пер. с фр. А. Д. Хаютин, В. С. Алексеев-Попов / Ж.-Ж. Руссо // Руссо Ж.-Ж. Трактаты ; под ред. В. С. Алексеева-Попова и др. – М. : Наука, 1969. – С. 151–256.

33. Свифт Дж. Путешествия Лемюэля Гулливера ; пер. с англ. Б. М. Энгельгардта / Дж. Свифт. – М. : Металлургия, 1984. – 344 с.

34. Спиноза Б. Этика ; пер. с лат. Н. А. Иванцова ] / Б. Спиноза // Спиноза Б. Избранные произведения : в 2 т. – М. : Гос. изд-во полит. лит-ры, 1957. – Т. 1. – С. 359–618.

35. Сычев А. А. Природа смеха, или Философия комического / А. А. Сычев. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2003. – 176 с.

36. Тейзе Є. Юлія Тимошенко: минуле як тягар [Електронний ре- сурс] / Є.Тейзе // DeutscheWelle. – 28.03.2019. – Режим доступу: https://www.dw.com/uk/юлія-тимошенко-минуле-як-тягар /a-48081854.

37. Томенко М. Ця влада втратила права на моралізаторство [Еле- ктронний ресурс] / М. Томенко // LB.ua. – 22.11.2016. – Режим доступу: https://lb.ua/blog/mykola_tomenko/351405_tsya_vlada_vtratila_pravo.html

38. Чернышев Р. Люди и вилы. Анализ предвыборного списка пар- тии Олега Ляшко [Електронний ресурс] / Р. Чернышев // Лига.новости. – 26.09.2014. – Режим доступу: https://news.liga.net/politics/articles/lyudi_i_ vily_analiz_predvybornogo_spiska_partii_olega_lyashko

39. Щербак С.І. Популізм з погляду політичної філософії / С. І. Щербак // Філософська думка. – 2020. – No 3. – С. 61–78.

40. Ющенко: Тимошенко – это демагогия в вышиванке [Електрон- ний ресурс] // Українська правда. – 29.05.2010. – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2010/05/29/5088768/

41. Bell D. Communitarianism [Електронний ресурс] / D.Bell // Stanford Encyclopedia of Philosophy. – Режим доступу: https://plato.stanford.edu/entries/communitarianism.

42. Mudde C. The Populist Zeitgeist / C. Mudde // Government and Opposition. – 2004. – 39 (4). – P. 541–563.

43. Populism: Its Meaning and National Characteristics / G. Ionescu, E. Gellner (eds). – L.: Weidenfeld & Nicolson, 1969. – 263 p.

44. Žižek, S. Tolerance as an Ideological Category / S. Žižek // Critical Inquiry. – 2008, Summer. – Vol. 34. No 4. – P. 660–682.

© М. М. Рогожа 2020