Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.2(7).10

УДК 130.2+329.17:130.2(477)

А. О. Сошніков, д-р філос. наук, доц. 

Харківська державна академія культури, 

вул. Бурсацький узвіз, 4, м. Харків, 61057, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

ORCID iD 0000-0002-3019-5131

КРИТИКА ДОСТОВІРНОСТІ АРХЕОЛОГІЧНОГО ДАТУВАННЯ АРТЕФАКТІВ КУЛЬТУРИ

Проаналізовано основні методи археологічного датування артефактів культури. Мета статті – приєднатися до дискусії щодо ступеня достовірності їхнього археологічного датування. Під час дослідження дійшли висновку, що археологія не здатна ні підтвердити, ні спростувати традиційну хронологічну схему, оскільки предмети матеріаль- ної культури неможливо датувати, не спираючись на писемні пам'ятки. Єдине, що поки можуть дати археологічні методи, – це встановлення відносної послідовності шарів і культур. Однак між цими результатами й абсолютним віком цих шарів – прірва, яка досі заповнювалася, виходячи із традиційної сітки. Практичне значення статті – корек- ція вже наявних методів археологічного датування артефактів культури.

Ключові слова: методи археологічного датування, артефакти культури, археологічне джерело.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Алешковский М. Х. Изучение и описание археологического пре- дмета (на материалах славяно-русской археологии) / М. Х. Алешковс- кий // Изучение музейных коллекций: Сб. науч. тр. НИИ культуры. – М., 1974. – Вып. 21. – С. 78–116.

2. Амальрик А. С. Что такое археология / А. С. Амальрик, А. Л. Монгайт. – М. : Просвещение, 1966. – 252 с.

3. Гарден Ж.-К. Теоретическая археология ; пер. с фр. Л. А. Лавлинской и Л. Е. Торшиной / Ж.-К. Гарден. – М. : Прогресс; Редакция литературы по истории, 1983. Серия "Общественные науки за рубежом. История". – 296 с.

4. Каменецкий И. С. Анализ археологических источников (возмож- ность формализованного подхода) / И. С. Каменецкий, Б. И. Маршак, Я. А. Шер. – М. : Наука; Главная ред. восточ. лит-ры, 1975. – 174 с.

5. Клейн Л. С. Археологические источники : учеб. пособие / А. С. Клейн. – Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1978. – 120 с.

6. Клейн Л. С. Археология спорит с физикой / Л. С. Клейн // Приро- да. – 1966. – No 2. – С. 51–62.

7. Клейн Л. С. Время в археологии / Л. С. Клейн. – СПб. : Евразия, 2015. – 384 с.

8. Проблемы абсолютного датирования в археологии ; под общ. ред. Б. А. Колчина. – М. : Наука, 1972. – 145 с.

9. Пучкова О. С. Археологический источник: Состояние проблемы / О. С. Пучкова // Вестн. Омского ун-та. – 2001. – No 4. – С. 68–69.

10. Эйткин М. Дж. Физика и археология ; пер. с англ. И. М. Беккермана и В. С. Березинского. / М. Дж. Эйткин. – М. : Изд-во иностр. лит., 1963. – 258 с.

© А. О. Сошніков 2020