Текст статті - PDF (мова українська)

УДК 168.522

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2017.1.04

П. Е. Герчанівська, д-ркультурології, проф. 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

вул. Лаврська, 9, м. Київ, 01015, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МОДЕЛЬ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ПАРАДИГМІ ТЕОРІЇ СИСТЕМ

 Стаття присвячена розробці методологічної моделі культурологічного дослідження соціокультурного феномена на підставі принципів теорії систем. Аналіз ґрунтується на концептуальній парадигмі: соціокультурний об’єкт є системою, що складається з окремих частин, пов’язаних між собою певними відносинами; система знаходиться у безперервному розвитку та взаємодії з зовнішнім середовищем. У статті визначені особливості системного аналізу в культурології; здійснена класифікація культурних систем; пода-ний алгоритм їх дослідження; проаналізовані моделі розвитку соціокультурних систем, які регулюються, а також тих, що самооргані-зуються(синергетична модель); розглянуто процес міжкультурної взаємодії крізь призму системного анализу. Розкритий потенціал теорії систем у полі культурології для вирішення теоретичних та практичних завдань. 

 Ключові слова: теорія систем, системний аналіз, культурна система, синергетична модель, міжкультурна взаємодія. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1.  Кассирер Э.  Философия  символических  форм  /  Э. Кассирер  // Культурология. XX век: Антология. – Москва: Юрист, 1995. – С. 163–212. 

2.  Малиновский Б.  Функциональный  анализ  /  Б. Малиновский  // Антология  исследований  культуры.  Интерпретации  культуры. –  2-е изд. – Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского универ-ситета, 2006. – С. 681–702. 

3.  Пригожин И.  Философия  нестабильности  /  И. Пригожин  //  Во-просы философии. – 1991. – № 6. – С. 46–52. 

4.  Уайт Л.  Наука  о  культуре  /  Л. Уайт  //  Антология  исследований культуры. Интерпретации культуры. – 2-е изд. – Санкт-Петербург:Изда-тельство Санкт-Петербургского университета, 2006. – С.141–156. 

5.  Уайт Л. Понятие культуры / Л.Уайт // Антология исследований культуры.  Интерпретации  культуры. –  2-е  изд.  –  Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. – С. 17–48. 

6.  Уайт Л. Энергия и эволюция культуры / Л. Уайт // Антология иссле-дований культуры. Интерпретации культуры. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: 

Издательство Санкт-Петербургскогоуниверситета, 2006. – С. 439–464. 

7.  Флиер А. Я. Энтропия социокультурная / А. Я. Флиер / Культу-рология. XX век. Энциклопедия. Т.2– Санкт-Петербург: Университе-тская книга, 1998. – 447 с. 

8.  Хакен Г.  Синергетика:  иерархии  неустойчивостей  в  самоорга-низующихся  системах  и  устройствах  /  Г. Хакен;  [пер.  и  ред. 

Ю. А. Данилов, Ю. Л. Климонтович]. – Москва: Мир, 1985. – 425 с.

 

© Герчанівська П.Е., 2017

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет", 2017