Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.2(7).12

УДК 786.2

М.-М. В. Любива, студ. 4-го курсу

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

РУХ ІСТОРИЧНО ПОІНФОРМОВАНОГО ВИКОНАВСТВА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ ХХ–ХХI СТОЛІТТЯ

За останнє століття з'явилися нові музичні форми та виконавські практики, де наявний синтез спадщини багатьох стильових епох. Сучасні тенденції у виконавській творчості можна умовно поділити на три глобальні самостійні напрями – актуалізація, автентизм і авангард. Спостерігається утвердження нової парадигми, яка полягає у підвищенні ролі інтелектуального начала, у прагненні до вивчення музичного твору в контексті епохи, в очищенні традицій виконання від пізніших нашарувань. Виконавський тип автентичного напряму ставить завдання максимально точно відпо- відати уявленням композиторів минулого, відтворювати прийняті в різні історичні часи норми і традиції. Через те, що людина усвідомлює втрату своєї цілісності, традиційні форми мистецтва зазнають трансформацій та руйнацій, які викликали потребу звернення до культури бароко. Рецепція культури бароко сприяє відновленню культурної ідентич- ності, застерігає від полікультурної фрагментарності, створює умови для налагодження зв'язків між культурними епохами. Естетика бароко перетворюється на один із визначальних маркерів масової культури.

Ключові слова: музика, культура, історично поінформоване виконавство, автентизм, інтерпретація.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Гадамер Г.-Г. Истина и метод: Основы философской герменев- тики / Г.-Г. Гадамер. – М. : Прогресс, 1988. – 704 с.

2. Гуменюк Т. Рецепція "Perola barocca" (дивовижна перлина) в су- часному художньому просторі України / Т. Гуменюк, Т. Кривошея // Вісн. Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2019. – No 1. – С. 20–25.

3. Закрасняна Ж. М. Барокова опера та її актуалізація в сучасній музичній культурі / Ж. М. Закрасняна // Молодий вчений. – 2017. – No 10.– С. 268–271.

4. Кречко Н. М. Сучасна інтерпретація опери Генрі Перселла "Дідо- на та Еней": українські реалії / Н. М. Кречко, Н. О. Якобенчук, О. Ю. Грицюк // Молодий вчений. – 2017. – No 11. – С. 579–582.

5. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой исто- рии. Всемирно-исторические перспективы ; пер. с нем. и примеч. И. И. Маханькова / О. Шпенглер. – М. : Мысль, 1998. – 606 с.

© М.-М. В. Любива 2020