Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.2(7).14

УДК 338.48-61:94-027.36

А. М. Тормахова, канд. філос. наук, доц. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

А. А. Соловей, магістр культурології

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЯВИЩЕ ІСТОРИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ В КУЛЬТУРІ XX–XXI СТОЛІТТЯ

Розглянуто явище історичної реконструкції. Наголошено на тому, що його актуалізація в контексті культури XX–XXI ст. зумовлена зміною тенденцій розвитку суспільства. Формування візуального повороту сприяє акцентуації на формах сприйняття, які орієнтовані на інтерактивність. Існує декілька різновидів історичної реконструкції – "жи- ва історія", турніри. Відтворення елементів повсякденного побуту може бути цінним джерелом інформації про ку- льтуру. Поширення явища історичної реконструкції мало надзвичайно великий потенціал для соціокультурної сфери. Історична реконструкція може бути інструментом, за допомогою якого здійснюється модифікація музейних прак- тик. Протягом останніх років спостерігається стійка тенденція до появи театралізованих вистав, які пожвавлю- ють роботу музейних закладів. Актуалізація історичної реконструкції сприяє організації фестивалів, які пов'язані з історичними боями. Вони привертають увагу до військової справи та історії, поєднуючи інтегративну, пізнавальну функції, а також є частиною дозвілля.

Ключові слова: історична реконструкція, музей, фестиваль, культура, дозвілля, візуальні практики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Бродель Ф. Структура повсякденності: можливе і неможливе // Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV–XVIII ст. – К. : Основи, 1995. – Т. 1. – 543 с.

2. Верещагина И.М. Феномен исторической реконструкции в приобретении новых знаний о прошлом общества / И. М. Верещагина, М. Е. Савинцева // Вестн. Томского государственного университета. История. – 2019. – No 59. – С. 110–116.

3. Вишневська Г. Г. Українські фестивалі як засіб просування по- зитивного іміджу країни / Г. Г. Вишневська // Культурологічна думка. – 2016. – No 10. – С. 235–242.

4. Драчева Е. Л. Историческая реконструкция как основа форми- рования нового турпродукта / Е. Л. Драчева // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2014. – Вып. 8. – No 4. – С. 55–67.

5. Каулен М. Е. Музей в пространстве города: современные тен- денции / М. Е. Каулен // Городская цивилизация в музейных проектах XXI века. – М. : Артикульт, 2008. – С. 17–23.

6. Реконструкція // Словник української мови: у 11 т. – К. : Наук. думка, 1977. – Т. 8. – С. 496.

7. Тормахова А. Специфіка взаємодії культурних інститутів та проектів в сучасному українському просторі / А. Тормахова // Універси- тетська кафедра. – 2016. – No 5. – С. 7–14.

8. The Touch Gallery [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.louvre.fr/en/touch-gallery.

9. Tours and talks [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.britishmuseum.org/visit/tours-and-talks.

© А. М. Тормахова, А. А. Соловей 2020