Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.2(7).15

УДК 336.74:737](476)(091)

К. І. Шталенкова, магістр соціології, докторант програми з філософії, асист. 

Академічного департаменту гуманітарних наук і мистецтв Європейського гуманітарного університету,

вул. Савічяус, 17, м. Вільнюс, 01127, Литва

ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ НАЦІЇ: ЗНАЧЕННЯ ПЕРСОНІФІКАЦІЇ В ДИЗАЙНІ НАЦІОНАЛЬНИХ ВАЛЮТ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Розглянуто значення персоніфікацій у дизайні національних валют Східної Європи в XIX–XXI ст. Зазначений регіон представляє особливий інтерес як простір прикордоння з активною символічною боротьбою на політичному, соціально-економічному й культур- ному рівнях. Дизайн грошей – ідеологічний інструмент, пов'язаний із формуванням колективної культурної традиції та історичної пам'яті, а процес розробки національних наративів чутливий до актуалій, в умовах яких він формується. На основі візуального аналізу грошових знаків, які були в обігу в означений період на територіях Білорусі, Литви, Польщі, Росії та України, автор робить висновок, що персоніфікації держав використовуються лише в дизайні грошей Російської імперії та Польщі часів диктатури Ю. Пілсудського. Решта зображень людей переважно поділяються на дві категорії: відомі історичні діячі-чоловіки або алегоричні жіночі постаті, які репрезентують патріархальні цінності.

Ключові слова: білоруський рубль, гривня, дизайн грошей, ідеологія, історична пам'ять, літ, національний наратив, персоніфікація, польський злотий, російський рубль.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Боны, талеры, пракапейкі: беларускія грошы, якіх не было і ня будзе [Электронный ресурс] / Радыё Свабода. – Радыё Свабода, 2015. – Режим доступа: https://www.svaboda.org/a/27347582.html.

2. В Вильнюсе найдены останки Кастуся Калиновского. С точнос- тью 95 процентов [Электронный ресурс] / Новости TUT.BY // TUT.BY, 2019. Режим доступа: https://news.tut.by/culture/630511.html.

3. Головашина О. Разменивая прошлое: историческая память, де- ньги и национальная идентичность в Российской империи и Централь- ной Европе во второй половине XIX – начале XX вв. / О. Головашина, А. Линченко // Bylye Gody. – 2017. – Вып. 46. – No 4. – С. 1433–1442.

4.КиселеваЕ. Таких денег мир еще не видел [Электронный ре- сурс] // Водяной знак. – 2006. – Режим доступа: http://www.vodyanoyznak.ru/ magazine/33-34/634.htm.

5. Кузняцоў С. Сімволіка грошаў: фінансы і гістарычная свядомасць Украіны, Літвы і Беларусі / С. Кузняцоў // Палітычная сфера. – 2006. – No 7. – С. 54–62.
6. Легендарные банкноты со Скориной и Богдановичем [Электрон-

ный ресурс] // Белорусская бонистика. 2018. – Режим доступа: http://belbonistika.com/?p=7176.

7.Масько И. Белорусскому рублю – 25!/И.Масько//Банковский вестник. – 2019. – No 9. – С. 65–72.

8. Памятная манета Тадэвуш Касцюшка [Электронный ре- сурс] // Нацыянальны банк Вейшнорыі, 2019. – Режим доступа: http://nbrv.by/etk.

9. Орлов А. Бумажные денежные знаки в Беларуси / А. Орлов. – Минск: Минская фабрика цветной печати, 2008. – 696 с.

10. Свой рубель лепшы, чым нечы [Электронный
Радыё Свабода. – Радыё Свабода, 2016. – Режим https://www.svaboda.org/a/svoj-rubiel-liepsy-cym-niecy-liavon-bartlau/ 27795467.html.

11. Филипович Х. Дочери Эмилии Плятер / Х. Филипович // Женщи- ны на краю Европы / ЕГУ, ред.: Е. Гапова. – Минск, 2002. – С. 334–350.

12. Шталенкова К. Деньги и идеология: [R]эволюция белорусскости длиной в 100 лет / К. Шталенкова. – Вильнюс : ЕГУ, 2018. – 298 с.

13. Benjamin W. One-way street and other writings / W. Benjamin. – London : NLB, 1979. – 393 p.

14. Billig M. Banal nationalism / M. Billig. – London : Sage Publ., 1995. – 200 p.

15. Helleiner E. National currencies and national
E. Helleiner // American Behaviour Scientist. – 1998. – Vol. 42,identities / No 10. – P. 1409–1436.

16. Helleiner E. The making of national money: territorial currencies in historical perspective / E. Helleiner. – London : Cornell University Press, 2003. – 296 p.

17. Kakavas G. Hellenistic royal portraiture on coins / G. Kakavas // Pergamon and the Hellenistic kingdoms of the ancient world / Metropolitan Museum of Art, eds.: C. Picon, S. Hemingway. – New York, 2016. – P. 70–76.

18. Lauer J. Money as mass communication: U.S. paper currency and the iconography of nationalism. / J. Lauer // The Communication Review. – 2008. – Vol. 11, No 2. – P. 109–132.
19. McGinley Ch. Coining nationality: race and gender in late 19th century American monetary and literary texts / Ch. McGinley. – Riverside : University of California, 1995. – 234 p.

20.Miłczak Cz. Katalog polskich pieniędzy papierowych od 1794 / Cz. Miłczak. – Warszawa : Centrum Warszawski Numizmatyczny, 2002. – 492 str.

21. Nation‐states and money: the past, present and future of national currencies [ed.: E. Gilbert, E. Helleiner]. – Amsterdam : Psychology Press, 1999. – 240 p.

22. Parchimowicz J. Katalog Monet Polskich / J. Parchimowicz. – Szczecin : Wydawnictwo NEFRYT, 2017. – 360 str.

23. Penrose J. Designing the nation. Banknotes, banal nationalism and alternative conceptions of the state. / J. Penrose // Political Geography. – 2011. – Vol. 30, No 8. – P. 429–440.

24. Pick A. Standard catalog of world issues / Iola: Krause Publications, 1994. – 1088 p.

25. Ranciere J. The politics of sensible / J. Ranciere. – London : Group, 2004. – 116 p.

26. Sear D. Greek coins and their values / D. Sear. – London : Spink and Son Ltd., 2006. – 316 p.

27. Sear D. Roman coins and their values / D. Sear. – London : Seaby, 1994. – 388 p.

28. Simmel G. The philosophy of money / G. Simmel. – London : Routledge, 2004. – 616 p.

29. The Europa series: security European Central Bank, 2014. – Режим доступа: https://www.ecb.europa.eu/ euro/pdf/material/discover10/WEB_ECB_Public_BRO_10Euro.en.pdf?1c48 92eea24fe0e0a6149872c928c2b3.

30. Viešnoryja [Электронный ресурс] // Viešnoryja, 2017. – Режим доступа: https://vie.today/.

© К. І. Шталенкова 2020