Текст статті - PDF (мова українська)

УДК 130.122

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2017.1.07

О. І. Матицин, канд. філос. наук, викл. 

Шепетівська дитяча художня школа 

вул. Героїв Небесної Сотні, 54, Шепетівка 

Хмельницька область, 30400, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СИМФОНІЧНІСТЬ КАТЕГОРІЙ"ПІДНЕСЕНЕ" ТА"ПРЕКРАСНЕ" У ВІЗАНТІЙСЬКІЙ БОГОСЛОВСЬКО-ЕСТЕТИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ

 Розглянуто  визначення  категорій"піднесене" та"прекрасне". Виявлено  основні  риси  категорій"піднесене" та"прекрасне". Проаналізовано, у чому полягає симфонічність даних категорій. Показані можливості та контекст їх використання. Доведено, щодіалектична  природа  процесу  розгортання  цих  понять  у  контексті  естетичної  думки  Візантії  зумовлена  наявністю елементів, аналогічних тим принципам, які в сучасній гуманістиці визначено як принципи, що характеризують симфонізм як особливу якість мислення. Визначені такі універсальні характеристики візантійської культури, як симфонічність і канон. Представлено розгорнутепояснення зв’язку між категоріями"піднесене" та"прекрасне" у контексті візантійської богословсько-естетичної традиції. Доведено, що зв’язок між категоріями"піднесене" та"прекрасне" може відбуватися і відбувається в рамках візантійського канону через їхнюсимфонічність, співзвуччя у контексті божественного. 

 Ключові слова: піднесене, прекрасне, естетика, мистецтво, сакральне, культура

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Берк  Э.  Философское  исследование  о  происхождении  наших идей  возвышенного  и  прекрасного;  [пер.  с  англ.  /  Общ.  ред.,  вступ. 

статья и коммент. Б. В. Мееровского] / Э. Берк. – М.: Искусство, 1979. – 237 с. – (История эстетики впамятниках и документах). 

2. Блонский П. П. Философия Плотина / П. П. Блонский. – Моск-ва, Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1918. – 368 с. 

3. Бычков В. В. Эстетика: учебник / В. В. Бычков. – М.: КНОРУС,2012. – 528 с. 

4. Вельфлин  Г.  Основные  понятия  истории  искусств.  Проблема эволюции стиля  в  новом  искусстве /  Г.  Вельфлин.  – М.:  В.  Шевчук, 2009. – 344 с. 

5. Кронгауз М. А. Семантика: Учебник / М. А. Кронгауз. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр "Академия", 2005. – 352 с. 

6. Кант  И.  Сочинения  в  8-ми  томах;  [под  общ.  редакцией  А.  В. Гулыги] / И. Кант. – М.: Чоро, 1994. Т. II. – 1994. – 429 с. 

7. Лосев  А. Ф.  Художественные  каноны  как  проблема  стиля  / А. Ф. Лосев. // "Вопросы эстетики" – М., 1964. –№ 6. – С. 351–399. 

8. Платон. Гиппий Больший // Полное собрание творений в XV томах. Т. 9; [пер. А. В. Болдырева] / Платон.– Ленинград: Academia, 1924. – 144 с. 

9. Семантика  и  категоризация  /  [Фрумкина  Р.  М.,  Михеев  А.  М., Мостовая А. Д., Рюмина Н. А.]. – М.: Наука, 1991. – 164 с. 

10. Чернышевский Н. Г.  Избранные  эстетические  произведения; [aвт. вступ. статьи и коммент. У. А. Гуральник] / Н. Г. Чернышевский. – М.: Искусство, 1978. – 560 с. 

11. Яковлев Е. Г. Эстетика: Учебное пособие / Е. Г. Яковлев. – М.: Гардарики, 2003. – 464 с. 

12. Rosch E. Natural categories // Cognitive psychology. 1973. – Vol. 4. – P. 328–350. 

13. Rosch E. Principles of Categorization // Cognition and Categorization. – Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1978. – P. 27–48. 

 

© Матицин О.І., 2017

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет", 2017