Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2021.2(9).07

УДК 93 (930.2+930.85:008+130.2)

О. Ю. Павлова, д-р філос. наук, проф. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КУЛЬТУРНА ІСТОРІЯ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ

Присвячено визначенню базових концептів та методологічних принципів організації гуманітарної науки, зокрема культурології, у діахронічній перспективі. Вивчається зрушення самого поля культурних досліджень у процесі осмис- лення своїх історичних принципів. Зокрема, відзначається закономірність зрушення гуманітарного знання від безпо- середнього ототожнення зі сферою "наук про дух" ("Geisteswissenschaften") до сфери дослідження принципової мно- жинності людського способу буття, а відповідно, викриття трансцендентального статусу культури та необ- хідності розуміння базових принципів взаємодії різноманітних культур в діахронічному вимірі. Визнання вихідної настанови культурного різноманіття передбачає переосмислення історичної послідовності як оціночної настанови, але, з іншого боку, уникнення марного заперечення принципу історизму взагалі. Отже, розуміння історії культури по- требує вивчення культурної історії як основи історичного осмислення самого знання про культуру.

Ключові слова: історія культури, культурна історія, контекст, культура, взаємодія культур, діахронія.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Берк П. Нові підходи до історіописання; Пер. з англ. Т. Цимбал / П. Берк. – К.: Ніка-Центр, 2010. – 368 с.

2. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капита- лизм XV–XVIIIвв. Том 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное; Пер. с фр. Л. Кубеля. – М.: Прогресс, 1986. – 622 с.

3. Гобсбаум Е. Вступ: винайдення традиції / Е.Гобсбаум // Е. Гобсбаум. Винайдення традиції; Пер. з англ. М. Климчук. – К.: Ніка- Центр, 2005. – C. 12–29.

4. American New Historicism and Ethnography: Stephen Greenblatt and Clifford Geertz // A dictionary of cultural and critical theory. – John Wiley & Sons Ltd, 2010. – P. 5–7.

5. Burke, P. From cultural history to histories of cultures [Electronic resource] / P. Burke. Retrieved from: http://www.culturahistorica.es/peter_ burke/from_cultural_history_to_histories_of_cultures.pdf

6. Burke, P. Varieties of Cultural History / P. Burke. – Ithaca: Cornell University Press, 1997. – 247 p.

7. Burke, P. What is Cultural History? / P. Burke. – Cambridge: Polity, 2008. – 152 p.

8. Certeau de, M. The Practice of Everyday Life / M. Certeau de. – Berkeley: University of California Press, 1984. – 229 p.

9. Chartier, R. Cultural History. Between Practices and Representations / R. Chartier // Penn History Review. – 2009. – Volume 16. Issue 2. – P. 9–16.

10. Gombrich, E. In Search of Cultural History / E. Gombrich // Ideals and Idols. – Oxford: Phaidon, 1974. – P. 24–59.

11. Hall, J. Cultural History is Dead (Long Live the Hydra) / J. Hall // Handbook of Historical Sociology. – Berkeley: University of California Press, 2003. – P. 1–34.

12. Huizinga, J. The Task of Cultural History / J. Huizinga // Huizinga, J. Men and Ideas New York: Meridian Books, 1959. – P. 17–76.

13. Morton, М. Cultural history / М. Morton // The Routledge Companion to Music and Visual Culture; ed. Tim Shephard and Anne Leonard. – New York, London: Routledge, 2013. – P. 50–58.

© О. Ю. Павлова, 2021