Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2021.2(9).19

УДК 94(3). 63.3(4Укр)

А. О. Сошніков, д-р філос. наук, доц. 

Харківська державна академія культури, 

Бурсацький узвіз, 4, м. Харків, 61000, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЕСЕ:
ЄГИПТОЛОГІЧНА ТЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Присвячено проблемі моделювання образу Стародавнього Єгипту у творчості Лесі Українки як одного з популярних спрямувань інтересів інтелектуалів ХІХ – початку ХХ ст. Визначено, що формування цього образу є результатом її со- лідних єгиптологічних знань, сформованих як через знайомство із сучасною їй науковою східнознавчою та єгиптологіч- ною літературою, так й через безпосереднє вивчення давньоєгипетської культурної спадщини під час її перебування у Єгипті та відвідання його музеїв і стародавніх пам'ятників. Наголошується на тому, що єгипетські нариси Лесі Україн- ки стали першою спробою української орієнталістики впорядкувати знання про Схід на українській ментальній основі. Підкреслюється, що поезія Лесі Українки на єгипетські теми є оригінальним мистецьким увиразненням її "Історії східних народів", власне – висловлених у ній поглядів на особливості розвитку стародавніх цивілізацій.

Ключові слова: Леся Українка, східнознавство, єгиптологія, Стародавній світ, Стародавній Схід, Стародавній Єгипет.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Українка Л. Весна в Єгипті / Л. Українка // Повне академічне зі- брання творів: у 14 томах. Т. 5. Поетичні твори. Ліро-епічні твори; ред. О. Вісич, С. Кочерга; передм. С. Романов; упоряд., комент. С. Романов, О. Кицан, М. Моклиця та ін. – Луцьк: Волинський національний універ- ситет імені Лесі Українки, 2021. – С. 406–410.

2. Українка Л. Лист до Б. Д. Грінченка 2 лютого 1910 р. Хелуан / Л. Українка // Повне академічне зібрання творів: у 14 томах. Том 14. Листи (1907–1913). Ред. С. Романов; упоряд. В. Прокіп (Савчук); ко- мент. В. Прокіп (Савчук), В. Агеєва. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. – С. 188–191.

3. Українка Л. Лист до М. В. Кривинюка 15–16 лютого 1910 р. Хе- луан / Л. Українка // Повне академічне зібрання творів: у 14 томах. Том 14. Листи (1907–1913). Ред. С. Романов; упоряд. В. Прокіп (Савчук); ко- мент. В. Прокіп (Савчук), В. Агеєва. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. – С. 191–192.

4. Українка Л. Лист до О. П. Косач (матері) 3 січня 1910 р. Хелуан / Л. Українка // Повне академічне зібрання творів: у 14 томах. Том 14. Листи (1907–1913). Ред. С. Романов; упоряд. В. Прокіп (Савчук); ко- мент. В. Прокіп (Савчук), В. Агеєва. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. – С. 178–180.

5. Українка Л. Ліричні пісні давнього Єгипту / Л. Українка // Зіб- рання творів у 12 т. АН УРСР. Редкол.: Є. С. Шабліовський (голова) та ін. Т. 2: Поеми. Поетичні переклади. Упоряд. та прим. О. В. Мишанича. Ред. тому Н. О. Вишневська. – Київ: Наукова думка, 1975. – С. 287–292.

6. Українка Л. Надпис в руїні / Л. Українка // Повне академічне зі- брання творів: у 14 томах. Т. 5. Поетичні твори. Ліро-епічні твори; ред. О. Вісич, С. Кочерга; передм. С. Романов; упоряд., комент. С. Романов, О. Кицан, М. Моклиця та ін. – Луцьк: Волинський національний універ- ситет імені Лесі Українки, 2021. – С. 348–349.

7. Українка Л. Ра-Менеїс так / Л. Українка // Повне академічне зіб- рання творів: у 14 томах. Т. 5. Поетичні твори. Ліро-епічні твори; ред. О. Вісич, С. Кочерга; передм. С. Романов; упоряд., комент. С. Романов, О. Кицан, М. Моклиця та ін. – Луцьк: Волинський національний універ- ситет імені Лесі Українки, 2021. – С. 239–243.

8. Українка Л. Стародавня історія східніх народів / Л. Українка // Повне академічне зібрання творів: у 14 томах. Том 10. "Стародавня історія східніх народів". Конспекти. Виписки з книг. Нотатки та інше. Ред. Ю. Громик; передм. О. Огнєва; упоряд. А. Радько, О. Огнєва, І. Біскуб та ін.; комент. О. Огнєва, В. Приймаченко, О. Романова та ін. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. – С. 39–347.

9. Українка Л. Сфінкс / Л. Українка // Повне академічне зібрання творів: у 14 томах. Т. 5. Поетичні твори. Ліро-епічні твори; ред. О. Вісич, С. Кочерга; передм. С. Романов; упоряд., комент. С. Романов, О. Кицан, М. Моклиця та ін. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. – С. 238–239.

10. Рудницький Я. Єгипет у житті і творчості Лесі Українки [Електрон- ний ресурс] / Я. Рудницький. – Режим доступу: https://md-eksperiment.org/ post/20180512-yegipet-u-zhitti-i-tvorchosti-lesi-ukrayinki

© А. О. Сошніков, 2021