Текст статті PDF (мова українська)

УДК 379.82(477) 

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2017.1.09

О. Ю. Павлова, д-р філос. наук, проф. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 03022, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ДО ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ"КУЛЬТУРНА ІНДУСТРІЯ": ДЕСКРИПЦІЯ СИМПТОМІВ ТА АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ

 Стаття  присвячена  аналізу  такого  феномена  сучасності,  як  культурна  індустрія,  який  містить  дві  зустрічні  тенденції: індустріалізацію  виробництва  об'єктів  культури  й  культурофікацію  індустрії.  Перша  передбачає  наявність  таких  симптомів сучасності, як модерністський варіант комодифікаціі об'єктів культури(творів мистецтва, університетської освіти тощо), а також їх масове тиражування. Крім того, зазначена тенденція містить наступні позиції: комодифікація споживання, втрата культурними об'єктами регулятивної і критичної функцій, а також проективність культурного виробництва. Зворотна тенденція культурофікації індустрії  містить  наступні  аспекти:  редукція  комерційних  цілей  культурного  виробництва, "економіка  знаків"; зростання  ролі культурної компетенції у процесі власне індустріального виробництва, зменшення вартості матеріальної складової продукції. 

 

 Ключові слова: культурна індустрія, індустріалізація культури, культурофікаціяіндустрії, індустрія, виробництво, споживання, сигніфікація

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Беньямин  В.  Краткая  история  фотографии  [Електронний  ре-сурс] / В. Беньямин; [пер. с нем. С. Ромашко] // В. Беньямин. Произ-ведение искусства в эпоху его технической вопроизводимости. Изб-ранные  эссе.  –  Москва:  Медиум,  1996.  –  С.  66-91.  –  Режим  досту-пу:http://www.academyphotos.ru/library/benjaminkratrayaistoriya.pdf 

2. Вирильо  П.Машина  зрения  [Електронний  ресурс]  /  П. Вирильо; [пер. с фр. А. Шестакова]. – СПБ: Наука, 2004. – 140 с. – Режимдоступу: https://monoskop.org/images/1/19/Virilio_Paul_Mashina_Zreniya.pdf 

3. Гройс Б. В сущности, современное искусство является теологией  музея  [Електронний  ресурс] /  Б. Гройс.  –  Режим  доступу: 

http://www.colta.ru/articles/art/10713 

4. Леш  С.  Соціологія  постмодернізму  /  Леш  С.;  [пер.  з  анг. Ю. Олійнік]. – Львів: Кальварія, 2003. – 344 с. 

5. Лэш С., Урри Дж. Хозяйства знаков и пространства. Введение /С. Лэш, Дж. Урри [пер. М.С. Добряковой] // Экономическая социоло-гия. – 2008. – Т. 9. – № 4.– С. 49–56. 

6. Мукаржовський  Я.  Мова  літературна  і  мова  поетична  / Я. Мукаржовський  //  Антологія  світової  літературно-критичної  думки 

ХХ ст. [за ред. М.Зубрицької]. – Львів.: Літопис, 1996. – С. 324–343. 

7. Сартр  Ж.-П.  Что  такое  литература?  [Електронний  ресурс]  / Ж.-П. Сартр [пер. с фр. М. Драко]. – Минск: Попурри, 1999.– 448с. – Режим доступу: http://lib.ru/SARTR/s_literatura.txt 

8. Bezanson  A.  The  Early  Use  of the  Term  Industrial  Revolution [Електронний  ресурс]  /  A. Bezanson  //  The  Quarterly  Journal  of 

Economics.  –  1922.  –  Vol.  36, №.  2.  –  Р. 343–349.  – Режим  доступу: https://www.jstor.org/stable/pdf/1883486.pdf 

9. Hall  S.,  Resistance  Through  Rituals  /  S. Hall.  –  London: Hutchinson, 1976. – 178 р. 

10. Williams  R.  Keywords:  a  Vocabulary  of  Culture  and  Society  /R. Williams. – New York: Oxford University Press, 1983. – Р. 165–168. 

11. Williams  R.  The  Long  Revolution. /  R. Williams.  –  Tonawanda: Broadview Press, 2001. – 399 р. 

 

© Павлова О.Ю., 2017

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет", 2017