Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2022.1(10).03

УДК 316.7

В. Г. Нападиста, канд. філос. наук, доц. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

О. Д. Рихліцька, канд. філос. наук, доц. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЕСТЕТИКА ПОВСЯКДЕННОСТІ:
ТЕМАТИЧНІ ВАРІАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті розглядаються особливості становлення та тематичної еволюції естетики повсякденності. Акцен- тується увага на тому, що орієнтація класичної естетичної теорії на мистецьку сферу залишала поза увагою дослідників немистецькі джерела естетичного досвіду.

Зазначається, що включення у тематичну палітру естетичних досліджень дизайну, природного середовища відкри- ло можливість розгляду повсякденних практик як джерел естетичного досвіду, що обумовило започаткування та ін- ституціалізацію нового напряму досліджень – естетики повсякденності. У контекст її досліджень потрапляють щоденні практики, які забезпечують функціонування людини як фізичної особи в повсякденному просторі життя: га- строномічні, тілесні, упорядкування помешкання, організація побуту, соціальні контакти – нормативна усталеність, звичні стратегії спілкування з іншими людьми, а також рутинні повсякденні дії (прийом їжі, ходьба, купання тощо).

Наголошується, що розширення тематичного спектра естетичних досліджень сприяє розвитку естетичного дискурсу та відкриває нові перспективи.

Ключові слова: естетична теорія, повсякденність, повсякденні практики, естетика повсякденності, тематичне поле естетики повсякденності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Буцикіна Є. Досвід перебування-в-місті як предмет естетики по- всякденного [Електронний ресурс] / Є. Буцикіна // Докса 2 (32), 2019. – С. 196–206. – Режим доступу: http://doksa.onu.edu.ua/article/view/188634

2. Стеценко Л. Л. Розширення меж естетичної насолоди: екологічна естетика [Електронний ресурс] / Л. Л. Стеценко // Гуманітарні студії. Збірник наукових праць. Вип. 20. – К., 2013. – С.165–172. – Режим дос- тупу: http://hstudies-univ.kiev.ua/images/HSarchive/HStudiesKNU20.pdf

3. Saito, Y. (2015) Aesthetics of the Everyday / Y. Saito // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.). Retrieved from: https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/aestheticsof- everyday/

© В. Г. Нападиста, О. Д. Рихліцька, 2022