Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2022.1(10).09

УДК 394+316.7

А. Г. Гладка, студентка відділення культурології, ОС "Магістр", філософський факультет, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТУ КИЄВА В ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Стаття присвячена культурологічному аналізу культурного ландшафту Києва, який утворюється комплексом таких складових: архітектурний ансамбль та публічні простори, об'єкти історико-культурної спадщини, культурні і креативні індустрії, медіа, а також потребує зовнішніх агентів – активних споживачів і споглядачів. Досліджуються базові трансформації культурного ландшафту Києва в період незалежності, викликані сучасними змінами в культурі повсякденності.

Здійснено культурологічний аналіз трансформаційних процесів культурних ландшафтів міст та соціокультурних явищ в Києві та інших містах України від 1991 року до нашого часу. Виявлено чинники трансформації культурних ландшафтів українських міст, визначено культурні координати соціальної взаємодії локальних спільнот у транс- формації культурного ландшафту міст.

Ключові слова: культурний ландшафт міста, архітектурний ансамбль, трансформація, мапування, соціальна взаємодія.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні: наук. доп. / [Шевченко О. В., Романова В. В., Жаліло Я. А. та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук Я. А. Жаліла. – К.: НІСД, 2020. – 153 с.

2. Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке / Эрнст Кассирер. – М.: Гардарика, 1998. – 784 с.

3. Кассирер Эрнст. Философия символических форм. Том 1. Язык. / Эрнст Кассирер. – М.; СПб.: Университетская книга, 2002. – 272 с.

4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Мануэль Кастельс; Пер. с англ. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – 608 с.

5. Нартова-Бочавер С. К. Психология суверенности: десять лет спустя. – М.: Смысл, 2017. – 200 с.

6. Bossak-Herbst, B. Antropolis: współczesny Gdańsk w wymiarze symbolicznym / Barbara Bossak-Herbst. – Warszawa: Trio, 2009. – 290 s.

7. Brenner, N. Globalisation as Reterritorialisation: The Rescaling of Urban Governance in the European Union. / Neil Brenner // Urban Studies. 36/3, 1999. – P. 431–451.

8. Campbell Pickford, Helen. Psychological Ownership Effects and Ap- plications Mutuality in Business [Електронний ресурс] / H. Campbell Pick- ford, G. Joy, K. Roll // Briefing. Number 2. – 2016. – Режим доступу: https://docs.google.com/document/d/1e2G1SVQdNt6-fkLFEVMuNDgoGL5 IypYEU4qLPRqkGFI/edit?usp=sharing.

9. Dawkins, S., Tian, A., Newman, A. and Martin, A. Psychological Ownership: A Review and Research Agenda. [Електронний ресурс] / Sarah Dawkins, Amy Wei Tian, Alexander Newman, Angela Martin // Journal of Organizational Behavior. – 2015. – Режим доступу: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/job.2057.

10. Harvey, D. From Managerialism to Entrepreneurialism: The Trans- formation in Urban Governance in Late Capitalism / David Harvey // Human Geography, 71/1. – 1989. – P. 3–17.

© А. Г. Гладка, 2022