Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2022.1(10).11

УДК 329+316.7 (379.8)

О. Ю. Павлова, д-р філос. наук, проф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЯК ПОХІДНА СЕРІАЛУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: КУЛЬТУРНА ТЕХНОЛОГІЯ ОБРАЗУ ПРОТИ ІДЕОЛОГІЇ

У статті проаналізовано значення серіалу "Слуга народу" як зразка нових медіа та його впливу на процес функціонування політичних партій в Україні крізь призму співвідношення ідеологічної та технологічної складової практик образу. Методологія до- слідження базується не на аналізі змісту політичних програм та організацій, а на логіці ієрархій і трансформацій культурних практик. Основним маркером домінування технологій над ідеологією на президентських виборах в Україні 2019 року стало те, що політична партія з тотожною назвою створюється після того, як стало зрозуміло, що успіх серіалу забезпечив перемогу того, хто грав голов- ного героя, на виборах.

Ключові слова: політична партія, Україна, серіал, технології, образ, ідеологія, ЗМІ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гончаренко Р. Помог ли успеху Зеленского на выборах в Украине сериал "Слуга народа". [Електронний ресурс] / Р. Гончаренко. – Режим доступу: https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE% D0%B3-%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1% 85%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D 0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8 B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%B2-%D1%83%D 0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5% D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B 3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/a-48 187005

2. Корнієнко О. Політична партія "Слуга Народу". [Електронний ресурс] / О. Корнієнко. – Режим доступу: https://sluga-narodu.com/

3.Altunay, C., Aşkan, H. Dystopia On Television: Black Mirror [Електронний ресурс] / C.Altunay, H.Aşkan // Academia. – 2017. – P. 330–342. – Режим доступу: https://www.academia.edu/30784952/ DYSTOPIA_ON_TELEVISION_BLACK_MIRROR

4. Barthes, R. The Pleasure of the Text / R. Barthes – New York: Hill And Wang, 1975. – 67 p.

5. Baudrillard, J. In the Shadow of the Silent Majorities, Or, the End of the Social / J. Baudrillard. – New York: Columbia University, 1983. – 123 p.

6. Bourdieu, P. On Television / P. Bourdieu – New York: The New Press, 1998. – 97 p.

7. Gouldner, A. The Dialectic of Ideology and Technology: The Origins, Grammar, and Future of Ideology / A. Gouldner – New York: The MacMillan Press LTD, 1976. – 304 p.

8. Gray, J., Mittell, J. Speculation on Spoilers: Lost Fandom, Narrative Consumption and Rethinking Textuality [Електронний ресурс] / J. Gray, J.Mittell // Particip@tions. – 2007. – 4–1. – Режим доступу: http://www.participations.org/Volume%204/Issue%201/4_01_graymittell.htm.

9. Habermas, J. Toward a Rational Society: Student Protest, Science, and Politics / J. Habermas – Boston: Polity, 1989. – 132 p.

10.Hall, S. The Question of Cultural Identity / S.Hall // The Polity Reader in Cultural Theory. – Cambridge: Polity, 1994. – P. 19–125.

11.John, H. Culture / H. John // The Blackwell Dictionary of Modern Social Thought. – Wiley, 2003. – P. 129–132.

12. Kittler, F. Optical Media / F. Kittler – New York: Polity, 2010. – 250 p.

13.Larrian, J. Ideology and cultural identity: modernity and the Third World / J. Larrian – Cambridge: Polity, 1994. – 190 p.

14. Lash S., Lury, C. Global Culture Industry: The Mediation of Things / S. Lash, C. Lury – Cambridge: Policy, 2007. – 209 p.

15.Luhmann, N. The Reality of the Mass Media / N. Luhmann – Stanford: Polity, 2000. – 154 p.

16. Rohozha, M. Populism in Ukrainian political culture / M. Rohozha // Ukrainian Cultural Studies. – 2020. – No 2(7). – P. 50–60.

17. Sennett, R. The Fall of Public Man / R. Sennett – London: Penguin Books, 2002. – 390 р.

18. Tompson, J. Ideology and Modern culture. Critical Social Theory in the Era of Mass Communication / J. Tompson – Cambridge: Polity, 1990. – 362 р.

19. Weber, M. Politics as a vocation / M. Weber – New York: Oxford University Press, 2014. – 48 р.

20.Wojtyna, M. Solidarity, Dystopia, and Fictional Worlds in Contemporary Narrative TV Show / M. Wojtyna // Beyond Philology. – 2018. – No 15/3. – P. 163–180.

© О. Ю. Павлова, 2022