Текст статті PDF (мова англійська)

УДК 130.2

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2017.1.13

А. Ю. Морозов, д-р філос. наук, доц. 

Київський національний торговельно-економічний університет 

вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна 

МОРАЛЬНО-РЕЛІГІЙНІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ ДЖ. Р. ТОЛКІЄНА: КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ 

 У  статті  розглядаються  головні  моральні  та  релігійні  теми  романів  Толкієна"Володар  перстенів"  та"Сільмариліон". Проаналізовано,  що  Толкієн  дотримується  християнської  традиції, розділяючи  погляди  св. Августина  на  зло  як  нестачу  добра. Прояснюється антиніцшеанська позиція Толкієна, де зло прирівнюється до"волі до влади", а добро асоціюється з чеснотами покори іслужіння. Показана авторська інтерпретація класичного сократівського запитання: чи будуть люди вести доброчесне життя, отри-мавши  всемогутність,  і  чому  моральне  життя  краще за  аморальне.  За  Толкієном,  моральні  обов’язки  людини  тісно  пов’язані  зусвідомленням нею свободи і смертності, які розглядаються як дар, що уможливлює вихід за межі абсурдності"дурної безкінечності" (Гегель)  матеріального  детермінованого  існування.  У  свою  чергу,  поняття  дару  відсилає  до  метафізичної  картини  світу,  девизнається божественне буття і його провіденційне втручання в хід земної історії. Одне з проявів божественного Провидіння– т. зв. "евкатастрофа" (Толкієн), дивовижне спасіння від трагедії, цілюща розрада, що повертає людині осмисленість і радість буття. Висловлюється думка про те, що спасіння можна тлумачити в романтичному ключі як точку перетину траєкторій мистецтва йприроди, коли чарівна казка втілюється в життя, а життя починає будуватися за законами чарівної казки. 

 Ключові слова: чеснота, зло як відсутність добра, воля до влади, смерть як дар, провидіння, спасіння.

REFERENCES / СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Caldecott S. A Secret Fire. The Spiritual Vision Behind Tolkien / S. Caldecott. – Chicago: Darton Longman and Todd Ltd, 2003. - 310 p. 

2. Carpenter, Humphrey; Tolkien, Christopher, eds. The Letters of J. R. R. Tolkien. - London: George Allen & Unwin, 1981. – 324 p. 

3. Nietzsche F.  The  Joyful  Wisdom.  [Electronic  resource]  /  F. Nietzsche.  Transl.  by  Thomas  Common.  -  New-York,  1924.  Retrieved from: https://archive.org/details/completenietasch10nietuoft 

4. Nietzsche F.  The  Genealogy  of  Morals.  [Electronic  resource] /  F. Nietzsche.  Transl.  by  Horace  B.  Samuel.  -  New-York,  1931.  Retrieved from: https://archive.org/stream/genealogyofmoral 

5. Nietzsche F.  The  Antichrist.  [Electronic  resource]  /  F.  Nietzsche. Retrieved from: https://archive.org/details/theantichrist19322gut 

6. Plato. The Republic / Plato. – London, 2008. – 250 p. 

7. Purtill R. J. R. R.Tolkien: Myth, Morality and Religion / R. Purtill. - New-York, Ignatius press, 2003. – 235 p. 

8. Saint Augustine (Bishop of Hippo.) Confessions. / Augustine,st. - Hackett Publishing, 2006. – 320 p. 

9. The  Lord  of  Rings  and  Philosophy,  edited  by  Gregory  Bassham and Eric Bronson. – Oxford: Carus Publishing company, 2003. – 278 p. 

10. Tolkien J. R. R. The Lord of the Rings / J. R. R. Tolkien. – London: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2013. – 1256 p. 

11. Tolkien J. R. R. The Silmarillion / J. R. R. Tolkien. Ed. By Christopher Tolkien. – London: Allen and Unwin, 1977. – 280 p. 

12. Tolkien J. R. R. The Monsters and the Critics, and Other Essays / J. R. R. Tolkien.- Houghton Mifflin, 1983. – 275 p. 

 

© Морозов А.Ю., 2017 

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017