Текст статті PDF (мова українська)

УДК 130.2 (=512.19)

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2017.1.14

В. Г. Нападиста, канд. філос. наук, доц. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ІДЕЙНІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ КРИМСЬКИХ ТАТАР: КОНТЕКСТИ ФОРМУВАННЯ

 У  статті  йдеться  про  актуальні  для  сьогодення  ідейні  засади  культурної  ідентичності  кримських  татар,  досліджується історичний  контекст  їх  ідейного  формування  та  здійснюється порівняльний  аналіз  діяльності  перших  інституційних  суб’єктів кримськотатарського національного руху– Національного руху кримських татар та Організації кримськотатарського національного руху; визначається їх роль у продукуванні, розширенні, поглибленні та практичному втіленні задекларованих ідейних засад у програм-них документах названих організацій; розглядаються відмінності у стратегічних орієнтирах та тактичних кроках, які стали причи-ною різновекторної спрямованості інституційних суб’єктів у процесі культурної ідентифікації кримськотатарського народу, ідейним підґрунтям якої є національна державність, репатріація та національно-культурне відродження. 

 Ключові слова: кримські татари, культурна ідентичність, культурна ідентифікація, кримськотатарський національний рух, ідейні засади.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Национальная  Конституция  (Основной  закон)  крымскотатар-ского  народа,  принятая  на  (2)  общекрымском  Курултае  (съезде)  13(26) декабря 1917 г. // Крымскотатарское национальное движение.В 2-х т. – М.,1992. – Т.ІІ. – C. 22–25. 

2. Зарубин А. Г. Без победителей. История гражданской войны в Крыму / А. Г. Зарубин, В. Г. Зарубин. – Симферополь,1997. – 350с. 

3. Копиленко О. Л.  КонституціяАвтономної Республіки Крим: проблеми  прийняття,  затвердження,  реалізації  /  О. Л. Копиленко.– Київ: Таксон,2001. – 362 с. 

4. Конституция Крымской Автономной Социалистической Совет-ской  Республики,  принятая  VI  Всекрымским  Съездом  Советов. Раз-дел І . Общие положения. Гл.1. ст.6. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1929.htm 

5. Крымская  АССР  //  Малая  советская  энциклопедия  [гл.  ред. С. Б. Ингулов,  Н. Л.Мещеряков].  Второе  издание. – Т.5. – М.: ОГИЗ РСФСР, 1937.– С.1012. 

6. Хаяли Р. И. Численный состав крымскотатарского народа в струк-туре  населения  //  Хаяли  Р.  И.  Очерки  истории  общественно-политической и культурной жизни крымских татар в ХХ веке / Р. И. Хаяли. – Симферополь: Издательство "Доля", 2008. – С.126 – 144.

 

© Нападиста В.Г., 2017 

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017