Текст статті PDF (мова українська)

УДК 8.502 

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2017.1.18

О. Д. Рихліцька, канд. філос. наук, доц. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна 

оЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

ЕКОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ: ЛАНДШАФТНИЙ ПІДХІД

 У  статті  здійснюється  аналіз  філософсько-культурологічних  аспектів  становлення  екології  культури  у  контексті  різноманітнихнапрямків. Сучасність актуалізує певні процеси екологізації культурології, що обумовлюється в першу чергу тим, що традиційно сферою дослідження культурології були"людина– суспільство", але включення природи у сферу духовного життя завбачає зміну парадигми розвит-ку сучасного суспільства, певну корекцію світоглядних цінностей та людської свідомості. Методологічною основою дослідження є концепція Д. Ліхачова, яка стосовно відношення до природи і до культури вимагає загальних правил морального усвідомлення себе як частини природи іяк частини культури, а також розгляд екології культури у контексті ландшафтного підходу, де культурний ландшафт розглядається як феномен, що самовизначається, існує та осягається по-різному– в культурних практиках, установках, орієнтирах. Що в цілому демонструє неабияку увагу до нової галузі культурологічного знання та підкреслює її нагальність у сучасній культурі. 

 Ключові слова: екологія, природа, культура, культурологія, екологія культури, екокультура, екологічна естетика, ландшафт, ландшафтний підхід.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Борейко В.  Філософи  дикої  природи  і  природо  охорони  / В. Борейко. – К. : Київський еколого-культурний центр, 2002. –160 с. 

2. Вернадский В. И. Биосфера  и  ноосфера  /  В. И. Вернадский.  – М.: Академия, 1989. – 389 с. 

3. Каганский В. Л. Ландшафт и культура [Електронний ресурс] / В. Л. Ка-ганский.  –  Режим  доступу:  http://ecsocman.hse.ru/  data/911/927/1217/014 Kaganskij.pdf 

4. Лихачев Д. С.  Экология  культуры  /  Д.  С.  Лихачев  //  Русская культура. – М. : Искусство, 2000. – 440 с. 

5. Ляшко Л. І.  Теоретичні  засади  "екологічної  естетики"  (А.  Бер-леант,  Е.  Брейді,  А.  Карлсон,  Ю.  Сепанмаа,  Р. Хепберн:  автореф.дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 09.00.08 /Л. П. Ляшко; КНУТШ. – К., 2016. – 17 с. 

6. Соловйов В.  Оправдание  добра:  моральная  философия  / В. Соловйов. – М.: Республика, 1996. – 479 с. 

7. Юрченко Л. І.  Еколого-естетичне  виховання  як  підстава  фор-мування екологічної культури / Л. І. Юрченко // Гуманітарний часопис. – 2008. – № 4. – С. 144–149. 

8. Carlson A.  Environmental  Aesthetics  [Електронний  ресурс]  / A. Carlson  //  Routledge  Encyclopedia  of  Philosophy.  –  London:  Routledge, 1998, 2011. – Режим доступу: http://www.rep.routledge.com/article/M047 

© Рихліцька О.Д., 2017 

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017