Назад до архіву

УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ. №1(2) 2018

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.1(2)

Теоретична культурологія  
 Бойченко М. І. Комунікативна парадигма дослідження культури
 Кондратьєва І. В. Ідейні витоки етичної доктрини київських академістів
 Кривда Н. Ю. Конструювання української ідентичності: виклики комеморації
 Личковах В. А ФІЛОСОФІЯ ЕТНОКУЛЬТУРИ – ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЯ – ЕТНОКУЛЬТУРОГРАФІЯ
 Оніщенко О. І. Польський естетичний дискурс ХХ ст.: інтерпретація інтерпретацій
 Пархоменко І. І. Типологія сучасних теоретичних концепцій економіки культури
 Подолян Г. П. Соціальні засади корпоративної культури
 Пушонкова О. А. Європейська культурна самосвідомість зламу ХІХ‒ХХ ст.: зміна парадигми
 Рогожа М. М Філософ у просторі і часі культури (хронотоп життєвчення). Частина ІІ
 Сайтарли І. А. Декілька нотаток щодо фундаментальних підходів у постмодерністських теоріях культури
 Сіверс В. А. Емуляція і жертва (до аналізу ціннісного аспекту створення штучного інтелекту в моделі Ніка Бострома)
Туренко В. Е. Сутність та особливості дискурсу романтичної культури любові: спроба переосмислення
Шинкаренко О. В.  "Культурний поворот" як запит до культурології
Практична культурологія  
 Бевз Т. А. Зовнішньополітичний вектор діяльності Дніпропетровського регіону: європейські цінності й орієнтири
 Жукова Н. А. Карін Альвтеген як дослідник "тривалого страждання": культурологічний аналіз
 Каваляускас Т. Буття в сільській культурі та мистецтві: перспектива литовської філософії
 Носенок Б. Е. Збирач образів: Антон Заньковський та його міфологія
 Павлова О. Ю. Культурна місія класичного університету
 Панченко В. І. Культурологічна експертиза культурних ресурсів
 Семененко А. А. Новітні культурні практики у формотворчих індустріях сучасності


[УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ. №1(2) 2018 - Повний текст] - PDF