Текст статті - PDF

УДК 792.2(546.37)

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.1(2).15

Н. А. Жукова, д-р культурології, доц.

Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України

"Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського"

вул. Янгеля, 1/37, м. Київ, 03056, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КАРІН АЛЬВТЕГЕН ЯК ДОСЛІДНИК "ТРИВАЛОГО СТРАЖДАННЯ":

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

У статті здійснюється культурологічний аналіз романів "Сором" та "Зрада" відомої шведської письменниці Карін Альвтеген, які є прикладом нового мистецтва, що прийшло на зміну мистецтву "пост-", що виражається у поверненні до каузальності, відображенні дійсності у цілісних, конкретно-чуттєвих художньо-виразних формах. У романах також виявлено тенденцію поєднання у новому мистецтві ("протомистецтві") проблем фундаментальної онтології, психоаналізу та ідеї "інтегрального гуманізму" як засобу виходу з "тривалого страждання". Зазначається, що романи К. Альвтеген є складною, естетично організованою системою сенсів, які передбачають "множинне кодування", органічне вплетення психоаналітичних ідей, зокрема феномена травми, в концепцію фундаментальної онтології М. Гайдеґґера.

Ключові слова: Dasein, сором, страх, зрада, травма, страждання, турбота, "інтегральний гуманізм", "протомистецтво".

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Альвтеген К. Предательство : роман / Карин Альвтеген [пер. со швед. Аси Лавруши] – М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2012 – 320 с.

2. Альвтеген К. Стыд: Роман / Карин Альвтеген [пер. со швед. А. Лавруши]. – М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2012. – 368 с.

3. Бинсвангер Л. Бытие-в-мире / Людвиг Бинсвангер [пер. с англ. Е. Сурпиной]. – "КСП +", М. : Ювента, СПб. (при участии психологического центра "Ленато", СПб), 1999. – 300 с.

4. Левчук Л. Т. Західноєвропейська естетика ХХ століття: навч. посібник / Лариса Тимофіївна Левчук. – К. : Либідь, 1997. – 224 с.

5. Маритен Ж. От Бергсона к Фоме Аквинскому. Очерки метафизики и этики / Жак Маритен [пер. с франц. В. П. Гайдамака]. – М. : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. – 216 с.

6. Маритен Ж. Сумерки цивилизации / Жак Маритен // Работы Ж. Маритена по культурологии и истории мысли: реф. сб. / АН СССР, ИНИОН; [отв. ред. Р. А. Гальцева]. – М. : ИНИОН, 1990. − С. 24–54.

7. Молчанов В. И. Время и сознание. Критика феноменологической философии / В. И. Молчанов // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philosophy.ru/library/mol/10_3_1.html

8. Понятие и причины супружеской измены. Измена как психологическая травма // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studbooks.net/710044/psihologiya/ponyatie_prichiny_supruzhesk oy_izmeny_izmena_psihologicheskaya_travma

9. Предательство // С. И. Ожегов. Словарь русского языка [под. ред. Н. Ю. Шведовой] – М. : Рус. язык, 1983. – С. 513.

10. Руткевич А. М. От Фрейда к Хайдеггеру: критический очерк экзистенциального психоанализа / Алексей Михайлович Руткевич. – М. : Политиздат, 1985. – 175 с.

11. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и бытие: Статьи и выступления / Мартин Хайдеггер [пер. с нем. В. В. Бибихина]. – М. : Республика, 1993. – С. 192‒220.

12. Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени / Мартин Хайдеггер [пер. с нем. Е. Борисова]. – Томск : "Водолей", 1998. – 384 с.

13. Эпштейн М. Н. Знак пробела: о будущем гуманитарных наук / Михаил Наумович Эпштейн. − М. : Новое литературное обозрение, 2004. – 864 с.

© Жукова Н. А. 2018