Текст статті - PDF

УДК 2.17.2-42.17

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.1(2).02

І. В. Кондратьєва, д-р філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ІДЕЙНІ ВИТОКИ ЕТИЧНОЇ ДОКТРИНИ КИЇВСЬКИХ АКАДЕМІСТІВ

У статті здійснено аналіз витоків етичної доктрини київських академістів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Актуальність теми зумовлена необхідністю осягнути етичну наповненість духовно-академічного філософування Київської школи, внести певні корективи в методологію вітчизняних історико-філософських досліджень. Етична наповненість релігійно-моральнісних пошуків київських академістів полягала у своєрідному баченні та витлумаченні проблем чеснот, обов’язку та ідеї блага. Ідейними витоками етичних ідей мислителів Київської духовної академії є твори отців церкви у візантійській інтерпретації, з одного боку, а з другого ‒ моральна філософія Канта, Фіхте та деяких інших німецьких філософів етичного ґатунку.

Ключові слова: теїстична етика, моральна філософія, моральність, богословські чесноти, моральнісний ідеал, благо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Амвросий, еп. Медиоланский. Об обязанностях священнослужителей, творение св. Амвросия, еп. Медиоланского / Амвросий, еп. Медиоланский // Пер. с лат. – Репринт. изд. – Москва‒Рига: Благовест, 1995. – 380с.

2. Бронзов А. А. Нравственное богословие в России в течение ХІХ столетия / А. А. Бронзов // Христианское чтение. – 1901. – № 4. – С. 516‒562.

3. Гренков А. И. Главные направления немецкого богословия в ХIХ в. Вып. 1. От Шлейермахера до Штрауса / А. И. Гренков // Казань, тип. Императорского Университета. – 1882. – 248 с.

4. Гренков А. И. Первоначальное происхождение науки о христианском нравоучении и краткая ее история / А. И. Гренков // Православный Собеседник. Казань. – 1875. – Часть 1. – С. 349‒433.

5. Дробницкий О. Г. Понятие морали. Историко-критический очерк / О. Г. Дробницкий // М. – 1974. – 388 с.

6. Зайцев Н. О социальной этике, основанной на нравственной статистике, и о значении последней для Нравственного богословия / Из сочинения Эттингена / Н. О. Зайцев // Труды Киевской Духовной Академии. – 1871. – № 10. – С. 40‒106.

7. Зайцев Н. Реализм в области наук о духе и в особенности о нравственности (из сочинения Эттингена) / Н. Зайцев // Труды Киевской Духовной Академии. – 1870. – № 12. – С. 610‒644.

8. Кант И. Из "Лекций по этике" (1780‒1782) / И. Кант // Этическая мысль: Научно-публицистические чтения. – М.: Политиздат, 1990. – С. 297‒322.

© Кондратьєва І. В. 2018