Текст статті - PDF

УДК 130.2:330.163.14

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.1(2).06

І. І. Пархоменко, асп., каф. етики, естетики

та культурології, філософський факультет,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ТИПОЛОГІЯ СУЧАСНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ЕКОНОМІКИ КУЛЬТУРИ

Розроблено типологію сучасних теоретичних концепцій економіки культури відповідно до західноєвропейської наукової традиції ХХ ст. щодо вивчення і дослідження функціонування сфери культури як економічної реальності: 1) культурфілософські ‒ Т. Адорно, Ж. Бодріяр, П. Бурдьє, М. Хоркхаймер, С. Леш, С. Ларі, Д. Уррі; 2) культурно-індустріальні – Р. Вільямс, Б. Мьєж, Н. Гарнем, П. Л. Сакко; 3) економіко-управлінські ‒ В. Баумоль, В. Боуен, М. Блауг, В. Гінзбург, А. Кламер, Б. Мьєж, А. Скотт, Д. Тросбі, Б. Фрей, Д. Хезмондалш. Визначено, що зазначені науковці під "економікою культури" розуміють, по-перше, наукову дисципліну, що вивчає й аналізує економічні відносини з приводу виробництва, розповсюдження та споживання культурних товарів та послуг (economics of culture), по-друге, філософсько-культурологічний підхід до дослідження сучасних процесів функціонування суспільства в категоріях "виробництва" і "споживання" (economy of culture).

Ключові слова: економіка культури, культурне виробництво, культурні індустрії, індустріалізація в сфері культури, цінність, теоретичні концепції економіки культури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения / Т. Адорно, М. Хоркхаймер [пер. с нем. М. Кузнецова]. – М., СПб: Медиум, Ювента, 1997. – 257 с.

2. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе / В. Беньямин [Пред., сост., перевод и примеч. С. А. Ромашко]. – М.: Немецкий культурный центр имени Гете, "Медиум", 1996. – 239 с.

3. Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака / Ж. Бодрийяр [пер. с фр. Д. Кралечкин]. ‒ М.: Академический Проект, 2007. ‒ 335 с.

4. Леш С. Соціологія постмодернізму / С. Леш [пер. з англ. Ю. Олійника]. ‒ Львів: Кальварія, 2003. ‒ 344 с.

5. Тросби Д. Экономика и культура / Д. Тросби [пер. с англ. И. Кушнаревой; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики"]. ‒ М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. ‒ 256 с.

6. Хезмондалш Д. Культурные индустрии / Д. Хезмондалш [пер. с англ. И. Кушнаревой; под науч. ред. А. Михалевой; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики"]. ‒ М., 2014. ‒ 456 с.

7. Blaug M. Where are we now on cultural economics? / M. Blaug // Journal of Economic Surveys, 2001. vol.15. ‒ PP. 123‒144.

8. Garnham N. Political economy and cultural studies: reconciliation or divorse? / N. Garnham // Journal Critical Studies in Mass Communication, Volume 12. – 1995. ‒ P. 60‒71.

9. Lash S., Lury C.. Global Culture Industry / S. Lash, C. Lury. ‒ UK: Polity Press, 2007. ‒ 229 p.

10. Lash S., Urry J. Economies of signs and space / Lash S., Urry J. ‒ London: Sage Publications, 1994. ‒ 351 p.

11. Sacco P. L. Cultural policy design in a Culture 3.0 world. [Електронний ресурс] / P. L. Sacco. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=mer5WBMqu-g&t=1659s.

12. Sacco P. L. Culture 3.0: A new perspective for the EU 2014‒2020 structural funds programming. [Електронний ресурс] / P. L. Sacco. – Режим доступу: http://static.eu2013.lt/uploads/documents/Programos/Discussion%20documents/Sacco_culture-3-0.pdf

© Пархоменко І. І. 2018