Текст статті - PDF

УДК 130.2

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.1(2).19

В. І. Панченко, д-р філософ. наук, проф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА КУЛЬТУРНИХ РЕСУРСІВ

Стаття присвячена дослідженню зростаючої ролі експертного знання в процесі трансформації культури і соціальних відносин у сучасних умовах. Підкреслюється значимість і особливість культурологічної експертизи соціальних проблем, яка виступає як універсальна експертиза в проектній діяльності. В умовах переходу від індустріальної до постіндустріальної економіки культурологічна експертиза стає інструментом запровадження креативної економіки. Зокрема, мова йде про використання культурних ресурсів міст і регіонів України у створенні іміджу для залучення інвестицій та визначення спрямованості перспективного розвитку.

Ключові слова: культурний проект, культурологічна експертиза, культурна політика, експертна оцінка, креативна економіка, культурні ресурси, урбаністична політика.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности / П. Бергер, Т. Лукман [пер. с англ. Е. Руткевич]. – М.: "Медиум", 1995. – 320 с.

2. Иванова Г. В., Леонтьев Д. А. От экспертного знания к экспертной деятельности / Г. В. Иванова, Д. А. Леонтьев // Экспертиза в социо-культурном мире: от знания к деятельности [Под ред. Г. В. Ивановой, Д. А. Леонтьева]. – М.: Смысл, 2006. – С. 72‒78.

3. Никифорова Л. В. Экспертные возможности культурологи / Л. В. Никифорова // Культурология: фундаментальные основания прикладных исследований [Под. ред. И. М. Быховской]. ‒ М.: Смысл, 2010. ‒ С. 68‒80.

4. Никонова А. А. От экспертизы культурного наследия к экспертизе культурных проектов / А. А. Никонова // Философия и культурология в современной экспертной деятельности. ‒ СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. ‒ С. 233‒242.

5. Левитская И. В. Культурологическая экспертиза разработки имиджевых стратегий региона / И. В. Левитская // Роль культурологии в современном мире. ‒ СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2011. ‒ С. 332‒336.

6. Landry C. The creative city: a toolkit for urban innovators / C. Landry. ‒ UK: Comedia, 2000. – 302 p.

7. Scott A. The cultural economy of cities / A. Scott // International journal of urban and regional research, Volume 21, Issue 2. – 1997. – P. 323‒329.

© Панченко В. І. 2018