Текст статті - PDF

УДК 130.2:791.4

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.1(2).08

О. А. Пушонкова, канд. філос. наук, доц.

Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького

бул. Тараса Шевченка, 81, м. Черкаси, 18031, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРНА САМОСВІДОМІСТЬ ЗЛАМУ ХІХ‒ХХ СТ.: ЗМІНА ПАРАДИГМИ

У статті здійснюється аналіз феномена культурного зламу (зсуву, зміщення), що відображає характер трансформаційних процесів у культурі кінця ХІХ – поч. ХХ ст. та акцентує увагу на механізмах передачі, трансляції культурно-історичного досвіду людства. Досліджено динамічний характер змін у європейській культурній самосвідомості межі ХІХ – ХХ століття, перехід від класичної моделі інтерпретації культури до некласичної та постнекласичної, роль повсякденності у "невідчужених" станах культури. Виявлено зв'язок критики культури та кореляцію між науковою та художньою картинами світу кінця ХІХ – початку ХХ століття. Розкрито через концептуальну топографію культури ХХ століття наслідки тотального культурного зламу в самосвідомості людини європейської культури у проекціях культурно-травматичного дискурсу.

Ключові слова: культурна самосвідомість, цінність, культура повсякденності, культурна традиція, культурний злам, перехідні стани культури, культурна травма, культурно-травматичний дискурс.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гегель Г. В. Ф. "Об эпизоде „Махабхараты", известном под названием „Бхагавадгита"" Вильгельма фон Гумбольдта. Берлин, 1826 / Г. В. Ф. Гегель // Вопросы философии. – 1994. – №10. – С. 131–137; 1994. – №11. – С. 141–171.

2. Кнабе Г. Избранные труды. Теория и история культуры / . Г. Кнабе. – М.‒СПб.: Летний сад: М.: РОССПЭН, 2006 – 1200 с.

3. Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого / Ж. Ле Гофф. – М.: Прогресс, 2001. – 440 с.

4. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения / А. Ф. Лосев – М.: Мысль, 1978. – 415 с.

5. Межуев В. М. Идея культуры. Очерки по философии культуры / В. М. Межуев – М.: Университетская книга, 2012. – 406 с.

6. Ніцше Ф. Народження трагедії з духу музики / Ф. Ніцше [перекл. Г. А. Рачинского]. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 208 c.

7. Штомпка П. Социальное изменение как травма / П. Штомпка // Социологические исследования. – 2001. – № 1. – С. 6–16.

8. Эстетика на переломе культурных традиций [Отв. ред. Н. Б. Маньковская]. – М.: ИФ РАН, 2002. – 237 с.

© Пушонкова О. А. 2018