Текст статті - PDF

УДК 130.2:008 

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.1(2).20

 А. А. Семененко, канд. філос. наук, cт. викладач

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

вул. Вознесенський узвіз, 20, м. Київ, 04053, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 НОВІТНІ КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ У ФОРМОТВОРЧИХ ІНДУСТРІЯХ СУЧАСНОСТІ 

  У статті здійснений аналіз актуальних формотворчих тенденцій з точки зору їх зв’язку з новітніми культурними практиками, визначеними економічним, технічним та соціальним контекстом культури. Використовуючи оптику культурної антропології та визначені сучасними мислителями домінанти цивілізаційного руху, досліджено вектори проективної активності людства. Показана еволюція мови та цілей предметних практик, означені та охарактеризовані нові архітектурно-дизайнерські стилі (рециклінг-, поп-, еко-, рекреаційний, моушн-, медіа-, мультимедійний, мультисенсорний дизайн тощо). Розмаїття дизайнерських стилів сьогодні багато в чому пояснюється прагненням поєднати розмежовані ходом суспільного прогресу інтенції формотворення – відповідність вимогам й характеру сучасності та збереження онтологічних засад, що забезпечують людині відчуття "дому" та власної індивідуальності. Гармонізувати їх вдається дизайнерським практикам, що реалізують у проективності комунікативний, інтерактивний потенціал, залишаючи простори побутування людини живими і людяними.

Ключові слова: культура, культурні практики, просьюмеризм, партисипація, мультимедійний та мультисенсорний дизайн, е-культура, гібридне мистецтво. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Баева Л. В. Экзистенциальные риски информационной епохи. [Електронний ресурс] / Л. В. Баева - Режим доступу: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/ emag.nsf/BPA/e63962ee99dc45ac44257c120042ef7c

2. Баева Л. В. Электронная культура: опыт философского анализа. [Електронний ресурс] / Л. В. Баева // Вопросы философии, № 5, 2013. – С. 75‒83 - Режим доступу: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=753&Itemid=52

3. Бисли Филип. Семинар с CITA Studio и Королевской Датской Академией Искусств Школы Архитектуры. [Електронний ресурс] / Филип Бисли - Режим доступу: http://www.philipbeesleyarchitect.com/

4. Брижченко Н. С. Інтерактивність як чинник формування дизайну сучасного громадського інтер’єру: дис. на здобуття уч. ступ. канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.07. : "Дизайн" / Н. С. Брижченко. [Електронний ресурс] ‒ Харків, 2015. ‒ 328 с. - Режим доступу: http://www.ksada.org/doc/bryzhachenko-diss.pdf

5. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV– XVIII ст.: У 5 т.: [Пер. з фр.] / Ф. Бродель – К.: Основи, 1995. – Т.1. – 543 с. 

6. Бычков В. В., Маньковская Н. Б. Искусство техногенной цивилизации в зеркале естетики / В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская // Вопросы философии. ‒ 2011, № 4. ‒ С. 62‒72. 

7. Вольф Д. В. Эволюция DIY-практик в сер. ХХ – н. XXI вв. / Д. В. Вольф // Теория и практика общественного развития. ‒ 2015, № 3. ‒ С. 164‒167.

8. Лола Г. Н. Дизайн. Опыт метафизической транскрипции / Г. Н. Лола. ‒ М.: Изд-во МГУ. ‒ 1998. – 264 с.

9. Рашид К. Не бойтесь будущого / К. Рашид // Салон. – 2003. – № 3(70) – С. 47‒52. 

10. Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер; [пер.с англ.]. – М.: ООО "Издательство ACT", 2004. ‒ 784 с.

11. Шатин Ю. В. Дизайн будущего или будущее дизайна? / Ю. В. Шатин // Техническая эстетика. – 1990. ‒ № 8. – С. 7‒12. 

12. Яцюк О. Г. Мультимедийные технологии в проектной культуре дизайна: гуманитарный аспект: автореф. дис. на соискание уч. степ. док. искусствоведения: спец. 17.00.06. : "Техническая эстетика и дизайн" / О. Г. Яцюк. ‒ Москва, 2009. ‒ 45 с. 

13. Bruns A. Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production to Produsage. - Peter Lang Inc., International Academic Publishers, 2008 – 418 р.

14. Jenkins Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. - New York: New York University Press, 2006 – 368 р. 

 © Семененко А. А. 2018