Текст статті - PDF

УДК 13.01.11 

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.1(2).13

О. В. Шинкаренко, канд. філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 "КУЛЬТУРНИЙ ПОВОРОТ" ЯК ЗАПИТ ДО КУЛЬТУРОЛОГІЇ 

 У сучасних соціальних та гуманітарних галузях пізнання у фокусі дослідницького інтересу постала культура, що дає підстави констатувати так званий "культурний поворот". Така тенденція відходу від домінування економічного та політичного детермінізму в поясненні соціальних процесів виявляє той факт, що культура в них займає особливе й провідне місце. Звідси означується особлива важливість спеціального дослідження культури, яке оформилося в культурологію як теоретичну дисципліну. Але й по сьогодні залишається дискусійним визначення її дослідницьких повноважень та своєрідності у дослідженні культури. Проте накопичений внаслідок "культурного повороту" матеріал з різних галузей соціальних та гуманітарних досліджень надає можливість побачити тенденцію нової інтерпретації культури у вимірі різноманіття культурних практик.

Ключові слова: культурологія, соціогуманітарна методологія, "культурний поворот", культурологія, культура, практики. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Апресян Р. Г. Феномен универсальности в этике: формы концептуализации / Р. Г. Апресян  // Вопросы философии. ‒ 2016. ‒ № 8. – С. 79‒88.

2. Бахман-Медик Д. Культурный поворот по следам "антропологического": некоторые замечания [Електронний ресурс] / Д. БахманМедик // НЛО. – 2013. ‒ №4 (122). - Режим доступу: // http://www.nlobooks.ru/node/3762

3. Безуглова Н. П. Культурный поворот: смена парадигмы? [Електронний ресурс] / Н. П. Безуглова. Полигнозис. – 2011. – №1 (40). - Режим доступу://http://www.polygnozis.ru/default.asp?num=6&num2=540

4. Берк Питер. Историческая антропология и новая культурная история. [Електронний ресурс] / Питер Берк. // НЛО. ‒ 2005. ‒ 75 с. - Режим доступу: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/75/ne5.html ]

5. Волков В. Слова и поступки [Електронний ресурс] / В. Волков // Социологическое обозрение. ‒ 2009. ‒ Том 8. ‒ №1. – С. 56‒60. - Режим доступу: https://sociologica.hse.ru/2009-8-1/28141188.html

6. Гаврилина Л. М. Эпоха поворотов: эпистемологические поиски и социокультурные реалии. [Електронний ресурс] / Л. М. Гаврилина.  Ярославский педагогический вестник. – 2015. ‒ №2. – Том 1 (Культурология) - Режим доступу: http://vestnik.yspu.org/releases/2015_2k/09.pdf

7. Гірц К. Інтерпретація культур: Вибрані есе [Пер. з англ.]. / К. Гірц ‒ К.: Дух і Літера, 2001. – 542 с.

8. Инишев И. "Иконический поворот" в теориях культуры и общества / И. Инишев // Логос. – 2012. ‒ №8 – С. 184‒211. 

9. Кемеров В. Е. Ключи к современности – в сдвигах методологии [Електронний ресурс] / В. Е. Кемеров // Вопросы философии. ‒ 2014. ‒ №2. – С. 3‒13. - Режим доступу:// http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id= 1&Itemid=52

10. Культурология как наука: за и против. Круглый стол, Москва, 13 февраля 2008 г. – СПб.; Изд-во СПбГУП, 2009. – 108 с.

11. Савчук В. В. Феномен поворота в культуре XX века [Електронний ресурс] / В. В. Савчук // Международный журнал культурных исследований. – 2013. ‒ №1(10) – С. 92‒108. - Режим доступу: http://philosophy.spbu.ru/userfiles/rusphil/SAVCHUK_54.pdf

12. Тейлор Э. Первобытная культура / Э. Тейлор [Пер. с англ.] – М.: Политиздат, 1989. – 573 с.

13. Штомпка П. В фокусе внимания повседневная жизнь. Новый поворот в социологии [Електронний ресурс] / П. Штомпка // Социологические исследования. – 2009. ‒ №8. – С. 1‒13. - Режим доступу: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2009-08/Shtompka.pdf

14. Энгельштейн Л. Повсюду "культура": о новейших интерпретациях русской истории XIX‒XX века [Електронний ресурс] / Л. Энгельштейн // Новая русская книга. – 2001. – №3‒4. - Режим доступу: http://magazines.russ.ru/nrk/2001/3/engelsh.html 

15. Jameson Fredric.The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern, 1983‒1998 / Fredric Jameson. ‒ London & New York: Verso, 1998. ‒ 218 p.

 © Шинкаренко О. В. 2018